Dobrý deň priatelia, radi by sme sa poďakovali za vašu početnú účasť na 16. ročníku v duchu tradície putovania za vínom.

Akcie sa zúčastnili vystavovatelia z blízkych regiónov so svojou produkciou hroznového vína.

Počasie, nálada a dobré víno sú neodmysliteľnou súčasťou dobrej atmosféry a k článku

pridávame zopár fotografií k nahliadnutiu:

(1) cechvinarov.sk – Fraštacké Putovanie za Vínom 2024 | Facebook

Viac ako 1250 účastníkov putovania prešlo 24 pripravených výstavných miest s prezentáciou hroznového vína.

Video z podujatia:

https://www.facebook.com/TVHLOHOVEC/posts/pfbid0Whbp8qX4t3zHbULw9L8zxFVSsxrybasAPD1pXhNDFjJX5bFoxcHiSUUGXYNEJkyRl?cft[0]=AZViuUCuKsboz4RQoWfWswmGS4XouH3K78Jhm60fX3jO4ZtdLuVtOL7zvcREATI4F9iMpeEGKtcBNB7ZgPLF7C7xofMLZYsx4GRZJSQT2Lw9jorVFeFylCAsqRZ8MaRT-2Pn99KWTGXUSmpNtVig0ZbNvHYebq6FysOx_OmCeU7Nd6S_TgAELv7nIedPqsiCB_N4qT5VKv3gBHUFfrTSB1XN-esJSn_JtSwdR7SIS0EGCFpW47JQiy4v47NYFWd_yoA&tn=-UK-R

Tešíme sa na ďalšiu akciu plnú príjemných zážitkov.

tím cechu vinárov

Dňa 18.11.2022 sme početnou účasťou predstavili mladé vína produkcie regionálnych vinárov, ktoré sme si úctili. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za dobrú náladu a spoluprácu.

Tešime sa spoluprácu cechvinarov.

rbt

Turistický pochod Tepličky – Hlohovec 2021 (všeobecne známy to aj pod označením FOFR ) sa predsa len konal. V poradí už 18. ročník tohto vydareného podujatia sa uskutočnil v sobotu 3.júla 2021. Hoci sa nepodarilo dodržať aprílový termín tejto akcie, obdobne ako v minulom roku, organizátori zorganizovali túto akciu v náhradnom termíne. Počasie sa vydarilo a aj keď účasť nebola taká početná ako v ne-Covidovom období, zišlo sa v sobotu pred obecným úradom v Tepličkách mnoho záujemcov o prechádzku v prírode. Po zaregistrovaní obdržali účastníci odznak za účasť na tomto podujatí, z čoho mali najväčšiu radosť tí najmladší. Nasledoval príhovor zástupcu organizátorov. Ing. Jozef Kertész privítal prítomných v mene Cechu vinárov Hlohovecka a obce Tepličky. Poukázal na skutočnosť, že sa aj napriek zložitému obdobiu podarilo zachovať tradíciu tejto akcie. Následne turisti vykročili na trasu pochodu.
Trasa pochodu viedla cez obec Tepličky a následným napojením sa na náučný turistický chodník Poniklec. Dĺžka tohto turistického pochodu 5,5 km vyhovuje aj tým najmenším účastníkom a preto sa tejto akcie pravidelne zúčastňujú celé rodiny s deťmi. Cez Obecný háj a Soroš sa dostali turisti do bývalých vinohradov na Starej Hore, odkiaľ sa im naskytol pekný výhľad na Hlohovec a priľahlé okolie. Po krátkom zostupe sa ocitli vo vieche Jašter, kde ich čakalo príjemné občerstvenie na terase.
Opäť jedno vydarené podujatie, na ktorom sa mohli účastníci prejsť po peknej prírode a stretnúť sa so svojimi priateľmi. Snáď už budúci rok sa budeme môcť stretnúť v pravidelnom aprílovom termíne.

                   Ing. Jozef Kertész
               Podpredseda Cechu vinárov Hlohovecka

Obľúbený turistický pochod FOFR opäť nesklamal

S príchodom jari sa každý rok koná množstvo akcií spojených s pohybom o pobytom v prírode. Tento rok však mimoriadna situácia zabránila všetkým týmto aktivitám a mnohé z nich boli bez náhrady zrušené.
Medzi veľmi obľúbené turistické akcie patrí jednoznačne aj turistický pochod Tepličky – Hlohovec (dôverne označovaný FOFR). Pôvodne bola táto akcia naplánovaná v termíne 4.apríl 2020 ale z dôvodov pandémie bola tak ako mnohé iné zrušená. Mnoho známych mi pri osobných stretnutiach doporučovalo , aby sme sa pokúsili túto obľúbenú turistickú akciu presunúť na neskorší termín (samozrejme v prípade priaznivej epidemiologickej situácie).
Tak ako sa situácia na Slovensku začala priaznivo vyvíjať a prísne opatrenia boli postupne uvoľňované, začali sme reálne uvažovať nad termínom konania v poradí už 17. ročníka akcie FOFR 2020. Cech vinárov Hlohovecka v spolupráci s obcou Tepličky rozbehol v júni intenzívnu prípravu tejto akcie s termínom konania 4.júl 2020. Asi si to organizátori ale aj účastníci pochodu zaslúžili, že počasie v sobotu bolo na turistiku priam ideálne. Býva už nepísanou tradíciou, že sa na tomto podujatí pravidelne zúčastňujú celé rodiny s deťmi a bolo tomu tak ak tento rok. Pri registrácii pred obecným úradom v Tepličkách sa ich zišlo viac než 200. K dobrej nálade pri štarte prispela aj trojčlenná hudobná skupina “JZD”. Zahájenie akcie previedol Ing. Jozef Kertész-podpredseda Cechu vinárov Hlohovecka, ktorý privítal účastníkov pochodu a v stručnosti spomenul aktivity tohto občianskeho združenia pri budovaní náučných turistických chodníkov v našom regióne. Patrí sa spomenúť novovybudovaná odbočka v časti Lipiny, ktorá spája náučný turistický chodník Poniklec s prírodnou rezerváciou Sedliská. A to už mnohí netrpezliví turisti postupne vyrážali na trasu vedúcu cez obec Tepličky , Obecný háj , Soroš s cieľom vo Vieche Jašter v Hlohovci. Na Jašter postupne prichádzali turisti v menších skupinkách a na ich prekvapenie ich tu už vítala spomenutá hudobná skupina “JZD“, ktorá im svojou hudbou spríjemnila pobyt v cieli tohto podujatia. V rámci občerstvenia mohli účastníci pochodu ochutnať aj dobré vínko z nášho regiónu, ktoré im ponúkol Paľko Tutura.
Na záver je treba ešte len dodať, že všetci pevne veríme, že sa situácia čoskoro vráti do normálu a budeme sa môcť pravidelne stretávať na takýchto vydarených podujatiach.


Ing. Jozef Kertész
Podpredseda Cechu vinárov Hlohovecka

Vážení priatelia vinári!

Fraštacké putovanie za vínom sa v tomto roku nekonalo tak sme sa rozhodli
osloviť Vás súťažou Víno Hlohovec 2020.

Opatrenia sa uvolnili natoľko, že vieme zabezpečiť odbornú degustáciu vín v
rámci usmernení vlády a krízového štábu.

V prílohe prikladáme štatút k nominačnej súťaži Víno Hlohovec 2020.

V prípade Vášho záujmu o účasť v tejto súťaži prosíme o včasné prihlásenie
súťažných vzoriek vín a to prednostne elektronicky na:

https://vinko.sk/sutaze/vino-hlohovec-2020

V prípade manuálneho prihlasovania prikladáme tiež prihláškový formulár.

Ďakujeme za podporu a posielame Veľké Na Zdravie!

S pozdravom,

Cech Vinárov Hlohovecka o.z.

Michal Kálman
Vinotéka Pod Urbánkom
M.R.Štefánika 34
920 01 Hlohovec
+421 911 560 946
www.podurbankom.sk
www.cechvinarov.sk

Vážení priatelia, vinári!

V súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou v našej krajine a prijatými
opatreniami Ústredného krízového štábu SR a iných ústredných orgánov (Vláda
SR, ÚVZ SR, MZ SR), podľa ktorých je zakázané organizovanie hromadných
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, Cech vinárov Hlohovecka o.z.,
ruší podujatia:

Víno Hlohovec 2020 v termíne 5.6.2020
a
Fraštacké putovanie za vínom 2020, ktoré sa malo konať v sobotu 2. 5. 2020.

Predbežný termín budúcoročného putovania sme stanovili na 1.5.2021.

Všetky vinárstva s potvrdenou účasťou na zrušenom Fraštackom putovaní za vínom
2020 evidujeme a garantujeme im prednostné zaradenie do zoznamu v ročníku
2021.

Ďakujeme za pochopenie a posielame Veľké Na Zdravie!

Cech Vinárov Hlohovecka o.z.

Priatelia a prijaznivci dovrejj nálady, spoločnosti a mladého vína, mali sme možnosť ochutnať vinikajúcu produkciu mladých vín z blízkeho regiónu v skvelej atmosfére. Veríme že ste si to s nami užili. Dovoľte nám vyjadriť poďakovanie.

S pozdravom Cech vinárov Hlohovec predseda Pavol Tutura.