Máj mesiac vina v Hlohovci s cechom vinárov

Začalo to tohto roku troška skôr
Dňa 28.04.2018 sa uskutočnil 12. ročník už tradičného Fraštackého putovania za vínom.
Hlohovec bývalé starobylé vinárske mestečko na úpätí Považského Inovca a Šintavskej pahorkatiny ,je už po stáročia producentom fantastických produktov z Našich vinohradov.
Už starogrécky filozof a učenec Homér v 8. storočí pred n.l.“ povedal len tam kde je intelekt a vedomosť sa môže hrozno meniť na pôžitok“.
Som rád ,že som sa narodil v meste, ktoré toto potešenie môže poskytovať a presvedčiť sa u Našich Slovenských vinárov o pravde výroku.
1300 putujúcich po meste na krku nesúcich logo tašku, svoj pohárik a mapu sa presúvali od vinára k vinárovi. Mestom sa šírila radosť putujúcich, smiech, dobrá nálada,sršali vtipy ,čo sa stáva málo vídané v Našej spoločnosti a pritom ich spojil jeden fenomén „víno“
Tohto roku 29 priestorov a 46 výrobcov vína dal dal punc opäť rekordu. Určite nostalgickým sa stal kyvadlový autobus, ktorý pripomenul éru cestovania preplnenými autobusmi.
Vinárov zo všetkých kútov Slovenska sme prijali za svojich a dali sme možnosť Nám domácim isť s nimi do boja o priazeň zákazníka .Podľa výsledku anketových lístkov hodnotím, že sa to vinárom podarilo.
Už o 2 týždne dňa 12.5.2018 sme hostili Slovenských špičkových degustátorov na Nominačnej výstave Víno Hlohovec 2018 ,ktorá je súčasťou vrcholu výstavy Národný salón Vín SR. Pod dohľadom Ing. Štefana Ailera ,PhD prebehla degustácia na vysokej úrovni. Presvedčiť ste sa o tom mohli piatok 25.5.2018 na Jašteri na Starej hore, kde tohto roku pri 10 výročí výstavy organizovanej cechom vinárov Hlohovecka prišla navštíviť rekordná účasť zvedavcov a milovníkov dobrého vína a hudby .Výsledky sú zverejnené na Naších stránkach a na portáli Vinko sk .
Sobota 26.5.2018 pokračovala pracovnou návštevou českých rytierov vina v Kroméríži ,kde sme boli dohodnúť spoluprácu na rok 2019 na Československú slávnosť vína u Nás v Hlohovci .
Máj sme zakončili púťou od kostola sv. Michala ku kaplnke Urbana za sprievodu dychovky. Svinnohorský chlapci vinársky priviezli Nášho patróna Urbánka na miesto, kde by si zaslúžil byť celý rok keby nebolo vandalov…..
Svätej omši sa ujal p,Dekan Jasenák s jeho hosťami . Historicky prvý krát šesť kňazov v Našej kaplnke ,fantastické počasie podporené výstižnou aktuálnou kázňou zanechalo v každom z Nás veľký pozitívny zážitok. Cech vinárov pripravil bohatú koštovku vín po skončení sv.omši naladení duchovne pri dobrej hudbe môžeme len nahlas povedať Salve vini.
Poďakovanie patrí všetkým Vám ,čo ste pochopili, že žijeme v nádhernom úrodnom kraji, kde má pevné miesto aj najušlachtilejšia rastlina – vinič , ktorá sprevádza človeka od jeho vzniku a má svoje 1000ročné korene a patričnú úctu v Našom kraji.
Tutura Pavol
Predseda cechu vinárov HlohoveckaFOFR – pochod , alebo Fornoseg – Frašták

 

Tak ako rýchlo skončila zima, tak zrazu prišla jar a s ňou aj pravidelný turistický pochod Tepličky – Hlohovec, ináč známy aj pod názvom FOFR.

V sobotu 7.apríla 2018 sa konal v poradí už 15.ročník tohto obľúbeného podujatia. Trasa turistického pochodu vedie z obce Tepličky, Obecný háj, Soroš a končí pri Vieche-penzión Jašter v Hlohovci. Tento chodník je  od septembra minulého roku súčasťou novovybudovaného náučného turistického chodníka Poniklec, ktorý vedie od už spomínanej viechy Jašter cez Soroš, Tepličky, Horné Trhovište a končí v Horných Otrokovciach.

Organizátormi pochodu sú obec Tepličky a Cech vinárov Hlohovecka.

Pekné počasie priviedlo na štart pochodu v Tepličkách doposiaľ rekordný počet účastníkov, pričom organizátori zaregistrovali viac než 420 osôb. Prišli celé rodiny s malými deťmi, organizované skupiny dôchodcov až z Trnavy, pričom mimoriadny autobus, ktorý objednali organizátori neustále privážal do Tepličiek nových a nových turistov. Niektorí z nich sa ani neregistrovali a ihneď po vystúpení z autobusu vyrazili na pochod. Preto bol aj celkový počet účastníkov vyšší, než bol počet zaregistrovaných.

Trasa pochodu viedla s výnimkou malého úseku po lesných cestičkách. Príroda sa práve prebúdzala zo zimného spánku a ponúkala putujúcim turistom pekné zážitky, pričom rodičia mali plné ruky práce vysvetľovať svojim deťom ako sa volá ten či onen kvietok. V lokalite Soroš sme našli ešte kvitnúť hlaváčik jarný a mnoho ďalších jarných kvietkov. Keďže trasa pochodu vedie po už spomínanom náučnom turistickom chodníku Poniklec, mohli sa turisti na informačných tabuliach dozvedieť mnoho informácií o lokalite, ktorou práve prechádzali.

Tento turistický pochod sa stáva čím ďalej tým viac obľúbeným. Je nenáročný, trvá len 1,5 hodiny a tak si ho obľúbili rodiny s malými deťmi. A to je práve ten najväčší prínos tohto podujatia, priviesť do prírody rodiny s deťmi a vytvárať u detí vzťah k prírode a životnému prostrediu.

Tento rok oživila podujatie aj hudobná skupina pod vedením Igora Vladoviča, ktorá prišla zahrať turistom na štart do Tepličiek. Pre veľký úspech hudobnej produkcie sa kapela presunula aj do cieľa vo vieche Jašter a tu pokračovala vo vytváraní dobrej nálady u prítomných. Okrem dobrej hudby čakalo turistov vo vieche Jašter aj občerstvenie v podobe Jašterskej kapustnice, ktorú podával Paľo Tutura. A veru rada na kapustnicu nemala konca, čo však neubralo čakajúcim na dobrej nálade. Ani sme sa nenazdali a akcia skončila. Pri tak veľkom počte účastníkov je treba vysoko oceniť organizátorov, že tak dobre zvládli celé podujatie a umožnili ľuďom stráviť pekný jarný deň v prírode so svojimi rodinami a priateľmi.

Cech vinárov Hlohovecka aj takýmito aktivitami napĺňa svoje ciele, ktorými je budovanie náučných turistických a cykloturistických chodníkov v regióne Hlohovecka, so zámerom umožniť jeho obyvateľom aktívny pobyt a pohyb v prírode.

Autor článku: © apríl 2018 Jozef Kertész

Publikoval: Ing.  Daniel Valkovič 


Odhalenie pamätníka vinohradníctva a vinárstva v Hlohovci

Od apríla roku 2017 vodiči smerujúci do Hlohovca spoza Váhu míňajú zaujímavý pamätník venovaný tradícii vinohradníctva a vinárstva v meste Hlohovec. Umiestnenie bezprostredne pri vstupe do centra mesta v kruhovej križovatke v Hlohovej ulici dáva tušiť, že Vinohradníctvo bolo v Hlohovci po stáročia hybnou silou ekonomického rozvoja a patrí mu dôstojné k nie dokonca prvoradé miesto v jeho dejinách. Na betónovom polygóne sa nachádza umiestnená verná kópia vinárskeho lisu z polovice 19. storočia ozdobená erbom mesta Hlohovec a strapcom hrozna. V popredí sa na drevenej klade nachádzajú znaky zhotoviteľov diela Vlastivedného múzea v Hlohovci a Hlohoveckého cechu vinárov s textom pripomínajúcim túto 1000 ročnú tradíciu v meste Hlohovec. Dňa 31. mája 2017 celé dielo uviedli do života vložením časovej schránky zástupcovia viacerých inštitúcií kraja a mesta. Ako to vyplýva z textu na pamätnej listine, ktorá bola vložená v kovom puzdre do útrob lisu, autorom myšlienky umiestniť v Hlohovci symbol vinárstva, bol pán Pavol Tutura predseda Hlohoveckého cechu vinárov a Jozef Urminský, riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci. Projektantom diela bol Mgr. art. Peter Černušák a autorom samotného lisu Ing. Jozef Mačica z Horného Trhovišťa. V slávnostnom príhovore riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský viackrát zdôraznil skutočnosť, že hoci písomné správy o pestovaní viniča na území Hlohovca pochádzajú až zo 14. storočia, archeologické nálezy jeho zrniek boli nájdené v sídliskových objektoch zo staršej doby železnej v severnej časti mesta v lokalite Panská Niva a nepriamo tak dokladajú význam viniča v živote človeka na území mesta Hlohovec ešte pred zlomom letopočtu. Predseda cechu vinárov sa zároveň poďakoval členom cechu, medzi ktorými sú aj viacerí etablovaní vinári, šíriaci dobré meno na súťažných prehliadkach vín.
Obsah textu pamätnej listiny uvádzame v plnom znení aj s menami účastníkov tohto slávnostného podujatia.
Na počesť našim predkom, ktorí po stáročia udržiavali a zveľaďovali tradíciu vinohradníctva a vinárstva v meste Hlohovec a k pamäti pre budúce generácie dali dňa 31.mája roku 2017 tento dokument vložiť do časovej schránky umiestnenej v replike vinárskeho lisu z polovice 19. storočia, autori myšlienky Pavol Tutura a Jozef Urminský, autor diela Ing. Jozef Mačica z obce Horné Trhovište, projektant diela Mgr. Art. Peter Černušák, autor úpravy okolia lisu a výsadby Juraj Šiška, zástupcovia Vlastivedného múzea v Hlohovci, členovia Hlohoveckého cechu vinárov, predstavitelia Mesta Hlohovec a Trnavského samosprávneho kraja. Sponzorsky k zhotoveniu diela prispeli Milan Kleiman – TPK s.r.o. Hlohovec, Marián Palkovič – reklamná agentúra MAAN Hlohovec, ZIPP – Strabag s.r.o. Sereď a občianske združenie Zámok Hlohovec.

Hlohovec, Hlohova ulica, 31. mája 2017, 11:00 hod.

Pavol Tutura – autor myšlienky, predseda Hlohoveckého cechu vinárov
Mgr. Jozef Urminský – autor myšlienky, riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci
Ing. Jozef Mačica – autor repliky lisu
Mgr. art. Peter Černušák – projektant diela
PhDr. Ľubica Malá, riaditeľka odboru kultúry TTSK
Ing. Milan Domaracký – Správa a údržba ciest TTSK
Ing. Miroslav Kollár – primátor Mesta Hlohovec
Juraj Šiška – autor úpravy okolia lisu v kruhovej križovatke
Milan Kleiman – TPK s.r.o. Hlohovec
Marián Palkovič, Andrej Babušek – Reklamná agentúra MAAN Hlohovec
Ing. Jana Kvantová – Občianske združenie Zámok Hlohovec.
Členovia Hlohoveckého cechu vinárov – Ľuboš Richter, Ladislav Černý, Michal Kálman, Ing. Jozef Kertész
© máj 2017, Mgr. Jozef Urminský

 

Poblikoval: Ing. Daniel Valkovič o