Po ďaľšom úspešnom ročníku 2015 požehnania mladých vín zverejňujeme fotky v pivničných priesoroch reštaurácie Viechy Jašter.

Požehnanie mladých vín
Akonáhle sa do sudov dostane hroznový mušt z novej úrody, čakajú vinári netrpezlivo na burčiak. Jeho ochutnávanie je doménou predovšetkým na Slovensku ale aj v Česku (na južnej Morave). Po burčiaku sa potom vinári tešia na to nové, mladé víno. Tradícia jeho ochutnávania spadá do doby, kedy feudáli a cirkev vlastnili vinice a najímali si na obdobie jedného roku predákov, ktorí sa potom o vinicu starali. A práve na sv. Katarínu (na južnej Morave to bolo na sv. Martina) bývala táto služba ukončovaná, vyhodnocovaná a prípadne predlžovaná na ďalší rok. Často si na túto počesť pripíjali práve mladým vínom. Tieto vína neboli ešte celkom číre, mohli byť i ľahko perlivé, ale zato boli svieže a ovocné.
Mladé vína bývajú predzvesťou kvality nadchádzajúceho ročníka – sú to prvé vína, ktoré vznikajú v danom vinárstve. Za mladé víno je tiež označovaný produkt, ktorého vek neprekročil jeden rok, doporučuje sa však skonzumovať ho do pol roku od dátumu plnenia. Mladé vína sú bohaté na antioxidanty. Ako chutí mladé víno ?
Každé inak ! Každé má niečo svoje, niečo iskrivé a zaujímavé. Spoločne ich spája ľahkosť, sviežosť a ovocné tóny v chuti i vôni. Nájdeme stovky odtieňov. Od lesného ovocia, cez ich kôstkových bratov až po tropické tóny. Intenzita farby býva u mladých vín väčšinou o jeden level nižšia. Škála farieb je u červených vín širšia. Obsah kyselín je od vína k vínu rozdielny a variabilný. Záleží od konkrétnej odrody, terroir vína a od rukopisu vinára. Mladé víno je skrátka zážitok. Tým, že je mladé, nečakáme zázraky. Víno je na začiatku svojej cesty. Treba mu dať čas dozrieť a ukázať kvality. Ale to, že vie poriadne potešiť zmysly, o tom niet žiadnych pochýb.
Francúzi majú svoje Beujolois. Toto víno spôsobuje v niektorých krajinách hotové šialenstvo. Beujolais sa stalo skoro kultom. My máme naše dobré svätokatarínske. Toho sa držme a neoľutujeme. A práve toho sa drží aj Hlohovecký cech vinárov, ktorý usporiadal v piatok 20.novembra 2015 v poradí už 5. ročník akcie „ Požehnanie mladých vín“. Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok sa toto podujatie konalo vo vieche Jašter na Starej hore v Hlohovci. Na Jaštery sa stretlo 45 výrobcov vína z Hlohovecka a blízkych regiónov, ktorí prezentovali viac než 100 vzoriek svojich mladých vín. Tak ako stúpa renomé slovenského vinárstva a kvalita našich vín, tak isto badať markantný nárast kvality vín z nášho regiónu. Nemalú zásluhu na založení tradície Požehnania mladých vín v našom regióne má aj pán Branislav Ded zo spoločnosti Food Farm Hlohovec, ktorý si aj tento rok nenechal ujsť príležitosť byť pri tom. Tento rok opäť žičil našim vinohradníkom a vinárom predovšetkým čo sa týka kvality hrozna. Z toho sa dá potom logicky vyvodiť tvrdenie, že aj vína z tohtoročnej úrody by mali byť vysokej kvality. Pri degustácii týchto mladých vín prítomní odborníci skutočne aj potvrdili, že prezentované vínka sú na dobrej ceste smerom ku vysokej kvalite.
Oficiálne zahájenie akcie Požehnanie mladých vín uskutočnil predseda Hlohoveckého cechu vinárov Pavol Tutura. Srdečne privítal početnú skupinu prítomných, v stručnosti spomenul históriu vzniku tohto podujatia v našom regióne. Následne privítal pána dekana Jasenáka z mestskej farnosti v Hlohovci. Pán dekan pozdravil prítomných účastníkov a v krátkom príhovore spomenul veľmi dlhú tradíciu pestovania hrozna a výroby vína už od biblických čias. Následne prikročil k oficiálnemu aktu požehnania mladých vín. Po tomto oficiálnom zahájení začali prítomní milovníci vínnej kultúry s degustáciou vystavených vzoriek vín a bolo naozaj čo ochutnávať. Jeden z účastníkov to povedal naozaj výstižne“ Na toto podujatie chodím veľmi rád, pretože sa tu v príjemnom prostredí stretnem s priateľmi a pri dobrom vínku podebatujeme na rôzne témy“. Je to skutočne pravda, že aj Slováci prichádzajú na chuť dobrému vínu, vedia ho oceniť a vychutnať si ho. Okrem popredných vinárov a odborníkov sa na tomto podujatí zúčastňuje čoraz viac milovníkov tohto moku, predovšetkým mladých ľudí, čo je samozrejme potešujúce konštatovanie. Keď k dobrej nálade prispela aj ľudová hudba Heskovci z Červeníka a tradične dobré jedlo, nemožno sa čudovať, že ľudia odchádzali z Jaštera spokojní a v povznesenej nálade. Tešíme sa na ďalší, v poradí už 6. ročník tohto vydareného podujatia.

Ing. Jozef Kertész podpredseda Hlohoveckého cechu vinárov
Predseda cechu vinárov: Pavol Tutura
Publikoval člen cechu: Ing. Daniel Valkovič

 

G41B1126 sv vin tlmain-10-flase