Máj mesiac vina v Hlohovci s cechom vinárov

Začalo to tohto roku troška skôr
Dňa 28.04.2018 sa uskutočnil 12. ročník už tradičného Fraštackého putovania za vínom.
Hlohovec bývalé starobylé vinárske mestečko na úpätí Považského Inovca a Šintavskej pahorkatiny ,je už po stáročia producentom fantastických produktov z Našich vinohradov.
Už starogrécky filozof a učenec Homér v 8. storočí pred n.l.“ povedal len tam kde je intelekt a vedomosť sa môže hrozno meniť na pôžitok“.
Som rád ,že som sa narodil v meste, ktoré toto potešenie môže poskytovať a presvedčiť sa u Našich Slovenských vinárov o pravde výroku.
1300 putujúcich po meste na krku nesúcich logo tašku, svoj pohárik a mapu sa presúvali od vinára k vinárovi. Mestom sa šírila radosť putujúcich, smiech, dobrá nálada,sršali vtipy ,čo sa stáva málo vídané v Našej spoločnosti a pritom ich spojil jeden fenomén „víno“
Tohto roku 29 priestorov a 46 výrobcov vína dal dal punc opäť rekordu. Určite nostalgickým sa stal kyvadlový autobus, ktorý pripomenul éru cestovania preplnenými autobusmi.
Vinárov zo všetkých kútov Slovenska sme prijali za svojich a dali sme možnosť Nám domácim isť s nimi do boja o priazeň zákazníka .Podľa výsledku anketových lístkov hodnotím, že sa to vinárom podarilo.
Už o 2 týždne dňa 12.5.2018 sme hostili Slovenských špičkových degustátorov na Nominačnej výstave Víno Hlohovec 2018 ,ktorá je súčasťou vrcholu výstavy Národný salón Vín SR. Pod dohľadom Ing. Štefana Ailera ,PhD prebehla degustácia na vysokej úrovni. Presvedčiť ste sa o tom mohli piatok 25.5.2018 na Jašteri na Starej hore, kde tohto roku pri 10 výročí výstavy organizovanej cechom vinárov Hlohovecka prišla navštíviť rekordná účasť zvedavcov a milovníkov dobrého vína a hudby .Výsledky sú zverejnené na Naších stránkach a na portáli Vinko sk .
Sobota 26.5.2018 pokračovala pracovnou návštevou českých rytierov vina v Kroméríži ,kde sme boli dohodnúť spoluprácu na rok 2019 na Československú slávnosť vína u Nás v Hlohovci .
Máj sme zakončili púťou od kostola sv. Michala ku kaplnke Urbana za sprievodu dychovky. Svinnohorský chlapci vinársky priviezli Nášho patróna Urbánka na miesto, kde by si zaslúžil byť celý rok keby nebolo vandalov…..
Svätej omši sa ujal p,Dekan Jasenák s jeho hosťami . Historicky prvý krát šesť kňazov v Našej kaplnke ,fantastické počasie podporené výstižnou aktuálnou kázňou zanechalo v každom z Nás veľký pozitívny zážitok. Cech vinárov pripravil bohatú koštovku vín po skončení sv.omši naladení duchovne pri dobrej hudbe môžeme len nahlas povedať Salve vini.
Poďakovanie patrí všetkým Vám ,čo ste pochopili, že žijeme v nádhernom úrodnom kraji, kde má pevné miesto aj najušlachtilejšia rastlina – vinič , ktorá sprevádza človeka od jeho vzniku a má svoje 1000ročné korene a patričnú úctu v Našom kraji.
Tutura Pavol
Predseda cechu vinárov Hlohovecka