Zrušenie podujatí: Fraštacke putovanie za vínom a Víno Hlohovec 2020

Vážení priatelia, vinári!

V súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou v našej krajine a prijatými
opatreniami Ústredného krízového štábu SR a iných ústredných orgánov (Vláda
SR, ÚVZ SR, MZ SR), podľa ktorých je zakázané organizovanie hromadných
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, Cech vinárov Hlohovecka o.z.,
ruší podujatia:

Víno Hlohovec 2020 v termíne 5.6.2020
a
Fraštacké putovanie za vínom 2020, ktoré sa malo konať v sobotu 2. 5. 2020.

Predbežný termín budúcoročného putovania sme stanovili na 1.5.2021.

Všetky vinárstva s potvrdenou účasťou na zrušenom Fraštackom putovaní za vínom
2020 evidujeme a garantujeme im prednostné zaradenie do zoznamu v ročníku
2021.

Ďakujeme za pochopenie a posielame Veľké Na Zdravie!

Cech Vinárov Hlohovecka o.z.