Víno Chudý

Životopis vína sa začína písať každoročne na jar vo vinohrade. Základnou filozofiou je dopestovať pri optimálnom zaťažení kra absolútne zdravé a dozreté hrozno. To čo je vo veľkovýrobe nemožné sa na malých farmách stáva skutočnosťou. Na začiatku je slobodna a nikým neobmedzená myseľ, ktorá umožňuje vedomostiam ísť dopredu.

Naše vinice sú zatrávnené, rezané na jeden vodorovný ťažeň, počas vegetácie sú ručne vykonávané práce ako podlom, odlistenie zoný strapcov a skracovanie letorastov. Vinice sú chemicky ošetrované a každoročným cielom je obmedziť túto činnosť na šesť postrekov za vegetáciu.

Základom výroby kvalitných vín s čistou odrodovou charakteristikou je zdravé a dozreté hrozno. Termín zberu starostlivo zvažujeme, hrozno oberáme výlučne ručne do prepraviek a okamžite po zbere spracovávame. Technologický proces výroby vína je súhra umenia a vedomostí vinára s technikou jemu dostupnou. V tomto procese sa hlavne spoliehame na skúsenosti a znalosti nadobudnuté praxou.

Vyrábame vína viacerých kategórií. Jednou z nich sú volne čapované zmesové a odrodové vína cenovo dostupnejšie. Tieto vína bývajú často zatracované z dôvodu ich nízkej kvality na trhu s vínom a ich nahrádzanie nekvalitnými vínami z dovozu. Naše volne čapované vína sú vína z hrozna zo slovenských vinohradov, vína, ktoré sme vyrobili sami, vína s našim rukopisom. Pre tieto vína platí, že ak nám ich v danom ročníku vykúpite, potom už jednoducho nie sú, čim sa výrazne odlišujeme od konkurencie na trhu so sudovými vínami.

Fľašované vína rady – EXCLUSIVE. Kvalitné víno potrebuje svoju slobodu na vznik a pokoj na zrenie. Rozhodli sme sa preto v roku 2008 ukončiť označovanie vína tradičnými názvami s prívlastkom a toto označenie sme nahradili názvom EXCLUSIVE. Od tejto doby pokračujeme vo výrobe kvalitných vín a snažime sa Vás presvedčiť o svojej práci vlastným menom a dobrým vínom.

Vína s ročníkom 2000 boli prvotinou značky Vínna pivnica Ing.Milan Chudý v obci Vinohrady nad Váhom. Odvtedy vínka sponad Váhu stretávame pravidelne či už na rôznych vinárskych súťažiach, vinotékach, reštauráciách či u nich doma vo vinárstve. Už tradične ich ochutnáme aj na tohoročnom Fraštackom putovaní za vínom v Hlohovci.

web: www.vinochudy.sk

Publikoval: Ing. Daniel Valkovič