Pivnice Radošina

Vážení priatelia vína,
sme vinárskou spoločnosťou a naším zámerom je pokračovať v tradícii výroby kvalitných radošinských vín. Od vzniku v r. 2004 obohacujeme trh o radošinské vína s veľkolepou vínárskou históriou.

Produkujeme vína najmä z vlastného vinohradu, ktorý sa rozprestiera priamo nad vínnou pivnicou na ploche 33 ha. Redukcia úrod a starostlivé ošetrovanie viniča v systéme integrovanej produkcie sú pre nás samozrejmosťou. Južná orientácia našich viníc a vápencovo dolomitické podložie pôd dávajú vyniknúť hlavne burgundským odrodám viniča. Okrem Burgundského modrého /Pinot noir/ a Burgundského bieleho /Pinot blanc/ sa u nás darí najmä Burgundskému šedému /Pinot gris/. Z neho vyrábame naše najznámejšie víno Radošinský Klevner, ktorý bol dodávaný na anglický kráľovský dvor a tomuto vínu bol udelený certifikát. Radošinský Klevner zažil svoj comeback v anglickej kráľovskej rodine aj pri poslednej návšteve Kráľovnej Alžbety II. na Slovensku. Víno nechýbalo ani na stoloch pri poslednej návšteve Slovenska pápeža Jána Pavla II.

Naše vína z pivnice Radošina sú typické ojedinelým charakterom vo vôni i chuti, získali priazeň konzumentov, ale aj viacero významných ocenení aj na svetových výstavách. V súčasnej dobe radošinské vína dodávame do siete hotelov a reštaurácií, špecializovaných vinoték a na rôzne spoločenské podujatia. Vína je možné zakúpiť aj priamo v našej predajni v Radošine.

Lokalita /Terroir/
Vinohradnícka oblasť: Nitrianska
Vinohradnícky rajón: Radošinský
Vinohradnícka obec: Radošina
Hon: Nad vinohradmi
Nadmorská výška: 237 – 260 m. n. m. na úpätí pohoria Považský Inovec
Orientácia svahov: južná – juhovýchodná, svahovitosť 3° až 7°
Klimatická oblasť: teplá, mierne vlhká s miernou zimou, priemerná ročná teplota 9,05 °C
Celková suma teplôt za rok: 3298 °C
Celková suma teplôt za vegetáciu: 3089°C
Priemerný ročný úhrn zrážok: 617 mm
Pôda: hnedozem, ílovito hlinitá pôda na sprašových hlinách s prímesou skeletu na vápencovodolomitickom podloží s prímesou pestrých bridlíc.

web: www.pivnicaradosina.sk

Publikoval: Ing. Daniel Valkvovič