Odhalenie pamätníka vinohradníctva a vinárstva v Hlohovci

Od apríla roku 2017 vodiči smerujúci do Hlohovca spoza Váhu míňajú zaujímavý pamätník venovaný tradícii vinohradníctva a vinárstva v meste Hlohovec. Umiestnenie bezprostredne pri vstupe do centra mesta v kruhovej križovatke v Hlohovej ulici dáva tušiť, že Vinohradníctvo bolo v Hlohovci po stáročia hybnou silou ekonomického rozvoja a patrí mu dôstojné k nie dokonca prvoradé miesto v jeho dejinách. Na betónovom polygóne sa nachádza umiestnená verná kópia vinárskeho lisu z polovice 19. storočia ozdobená erbom mesta Hlohovec a strapcom hrozna. V popredí sa na drevenej klade nachádzajú znaky zhotoviteľov diela Vlastivedného múzea v Hlohovci a Hlohoveckého cechu vinárov s textom pripomínajúcim túto 1000 ročnú tradíciu v meste Hlohovec. Dňa 31. mája 2017 celé dielo uviedli do života vložením časovej schránky zástupcovia viacerých inštitúcií kraja a mesta. Ako to vyplýva z textu na pamätnej listine, ktorá bola vložená v kovom puzdre do útrob lisu, autorom myšlienky umiestniť v Hlohovci symbol vinárstva, bol pán Pavol Tutura predseda Hlohoveckého cechu vinárov a Jozef Urminský, riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci. Projektantom diela bol Mgr. art. Peter Černušák a autorom samotného lisu Ing. Jozef Mačica z Horného Trhovišťa. V slávnostnom príhovore riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský viackrát zdôraznil skutočnosť, že hoci písomné správy o pestovaní viniča na území Hlohovca pochádzajú až zo 14. storočia, archeologické nálezy jeho zrniek boli nájdené v sídliskových objektoch zo staršej doby železnej v severnej časti mesta v lokalite Panská Niva a nepriamo tak dokladajú význam viniča v živote človeka na území mesta Hlohovec ešte pred zlomom letopočtu. Predseda cechu vinárov sa zároveň poďakoval členom cechu, medzi ktorými sú aj viacerí etablovaní vinári, šíriaci dobré meno na súťažných prehliadkach vín.
Obsah textu pamätnej listiny uvádzame v plnom znení aj s menami účastníkov tohto slávnostného podujatia.
Na počesť našim predkom, ktorí po stáročia udržiavali a zveľaďovali tradíciu vinohradníctva a vinárstva v meste Hlohovec a k pamäti pre budúce generácie dali dňa 31.mája roku 2017 tento dokument vložiť do časovej schránky umiestnenej v replike vinárskeho lisu z polovice 19. storočia, autori myšlienky Pavol Tutura a Jozef Urminský, autor diela Ing. Jozef Mačica z obce Horné Trhovište, projektant diela Mgr. Art. Peter Černušák, autor úpravy okolia lisu a výsadby Juraj Šiška, zástupcovia Vlastivedného múzea v Hlohovci, členovia Hlohoveckého cechu vinárov, predstavitelia Mesta Hlohovec a Trnavského samosprávneho kraja. Sponzorsky k zhotoveniu diela prispeli Milan Kleiman – TPK s.r.o. Hlohovec, Marián Palkovič – reklamná agentúra MAAN Hlohovec, ZIPP – Strabag s.r.o. Sereď a občianske združenie Zámok Hlohovec.

Hlohovec, Hlohova ulica, 31. mája 2017, 11:00 hod.

Pavol Tutura – autor myšlienky, predseda Hlohoveckého cechu vinárov
Mgr. Jozef Urminský – autor myšlienky, riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci
Ing. Jozef Mačica – autor repliky lisu
Mgr. art. Peter Černušák – projektant diela
PhDr. Ľubica Malá, riaditeľka odboru kultúry TTSK
Ing. Milan Domaracký – Správa a údržba ciest TTSK
Ing. Miroslav Kollár – primátor Mesta Hlohovec
Juraj Šiška – autor úpravy okolia lisu v kruhovej križovatke
Milan Kleiman – TPK s.r.o. Hlohovec
Marián Palkovič, Andrej Babušek – Reklamná agentúra MAAN Hlohovec
Ing. Jana Kvantová – Občianske združenie Zámok Hlohovec.
Členovia Hlohoveckého cechu vinárov – Ľuboš Richter, Ladislav Černý, Michal Kálman, Ing. Jozef Kertész
© máj 2017, Mgr. Jozef Urminský

 

Poblikoval: Ing. Daniel Valkovič o

Akonáhle sa do sudov dostane hroznový mušt z novej úrody, čakajú vinári netrpezlivo na burčiak. Jeho ochutnávanie je doménou predovšetkým na Slovensku ale aj v Česku (na južnej Morave). Po burčiaku sa potom vinári tešia na to nové, mladé víno. Tradícia jeho ochutnávania spadá do doby, kedy feudáli a cirkev vlastnili vinice a najímali si na obdobie jedného roku predákov, ktorí sa potom o vinicu starali. A práve na sv. Katarínu (na južnej Morave to bolo na sv. Martina) bývala táto služba ukončovaná, vyhodnocovaná a prípadne predlžovaná na ďalší rok. Často si na túto počesť pripíjali práve mladým vínom. Tieto vína neboli ešte celkom číre, mohli byť i ľahko perlivé, ale zato boli svieže a ovocné.
Mladé vína bývajú predzvesťou kvality nadchádzajúceho ročníka – sú to prvé vína, ktoré vznikajú v danom vinárstve. Za mladé víno je tiež označovaný produkt, ktorého vek neprekročil jeden rok, doporučuje sa však skonzumovať ho do pol roku od dátumu plnenia. Mladé vína sú bohaté na antioxidanty. Ako chutí mladé víno ?
Každé inak ! Každé má niečo svoje, niečo iskrivé a zaujímavé. Spoločne ich spája ľahkosť, sviežosť a ovocné tóny v chuti i vôni. Nájdeme stovky odtieňov. Od lesného ovocia, cez ich kôstkových bratov až po tropické tóny. Intenzita farby býva u mladých vín väčšinou o jeden level nižšia. Škála farieb je u červených vín širšia. Obsah kyselín je od vína k vínu rozdielny a variabilný. Záleží od konkrétnej odrody, terroir vína a od rukopisu vinára. Mladé víno je skrátka zážitok. Tým, že je mladé, nečakáme zázraky. Víno je na začiatku svojej cesty. Treba mu dať čas dozrieť a ukázať kvality. Ale to, že vie poriadne potešiť zmysly, o tom niet žiadnych pochýb.
Francúzi majú svoje Beujolois. Toto víno spôsobuje v niektorých krajinách hotové šialenstvo. Beujolais sa stalo skoro kultom. My máme naše dobré svätokatarínske. Toho sa držme a neoľutujeme. A práve toho sa drží aj Hlohovecký cech vinárov, ktorý usporiadal v piatok 25.novembra 2016 v poradí už 6. ročník akcie „ Požehnanie mladých vín“. Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok sa toto podujatie konalo vo vieche Jašter na Starej hore v Hlohovci. Na Jaštery sa stretol veľký počet výrobcov vína z Hlohoveckého a Šintavského regiónu, ktorí prezentovali viac než 80 vzoriek svojich mladých vín. Tak ako stúpa renomé slovenského vinárstva a kvalita našich vín, tak isto badať markantný nárast kvality vín z nášho regiónu. Nemalú zásluhu na založení tradície Požehnania mladých vín v našom regióne má aj pán Branislav Ded zo spoločnosti Food Farm Hlohovec, ktorý si aj tento rok nenechal ujsť príležitosť byť pri tom. Tento rok nebol voči naším vinohradníkom príliš žičlivý. Po rýchlom nástupe jarných teplôt prišli mrazy a tie veru narobili veľké škody v niektorých vinohradoch v závislosti od polohy. Taký je už údel ľudí čo sú závislí od vrtochov počasia a prírody. Na jar mráz a na jeseň škorce. Avšak tam kde vinič nezmrzol, sa urodilo kvalitné hrozno.
Z toho sa dá potom logicky vyvodiť tvrdenie, že aj vína z tohtoročnej úrody by mali byť vysokej kvality, hoci čo sa týka množstva to bude slabšie. Pri degustácii týchto mladých vín prítomní odborníci skutočne aj potvrdili, že prezentované vínka sú na dobrej ceste smerom ku vysokej kvalite.
Oficiálne zahájenie akcie Požehnanie mladých vín uskutočnil predseda Hlohoveckého cechu vinárov Pavol Tutura. Srdečne privítal početnú skupinu prítomných a v stručnosti spomenul históriu vzniku tohto podujatia v našom regióne. Potom vystúpil Mgr. Jozef Urminský, riaditeľ vlastivedného múzea v Hlohovci a člen cechu vinárov. V krátkom príhovore spomenul históriu pestovania viniča a výroby vína v našom regióne. Následne sa ujal slova pán dekan Jasenák z mestskej farnosti v Hlohovci. Pán dekan pozdravil prítomných účastníkov a  následne prikročil k oficiálnemu aktu požehnania mladých vín. Po tomto oficiálnom zahájení začali prítomní milovníci vínnej kultúry s degustáciou vystavených vzoriek vín a bolo naozaj čo ochutnávať. Jeden z účastníkov to povedal naozaj výstižne“ Na toto podujatie chodím veľmi rád, pretože sa tu v príjemnom prostredí stretnem s priateľmi a pri dobrom vínku podebatujeme na rôzne témy“. Je to skutočne pravda, že aj Slováci prichádzajú na chuť dobrému vínu, vedia ho oceniť a vychutnať si ho. Okrem popredných vinárov a odborníkov sa na tomto podujatí zúčastňuje čoraz viac milovníkov tohto moku, predovšetkým mladých ľudí, čo je samozrejme potešujúce konštatovanie. K dobrej nálade prispela aj harmonika a spev Roba Šalera , hudobná produkcia Stana Repku a folklórna skupina Šulekovčan. Keď k tomu pridáme tradične dobré jedlo vo vieche Jašter , nemožno sa čudovať, že ľudia odchádzali z Jaštera spokojní a v povznesenej nálade. Tešíme sa na ďalší, v poradí už 7. ročník tohto vydareného podujatia.
Ing. Jozef Kertész podpredseda Hlohoveckého cechu vinárov

Striedme pitie alkoholu môže
mať pozitívny vplyv na ľudské
zdravie
Alkohol môže za istých okolností vplývať na ľudský
organizmus aj priaznivo. Potvrdila to nová štúdia odborníkov z
Austrálie.
Z ich pozorovaní bolo zistené, že u ľudí, ktorí pili 10 až 20 gramov alkoholu
denne, bolo riziko výskytu tzv. metabolického syndrómu, ktorý je spojený
s ochorením srdca, menšie, ako u tých, ktorí vypili menej ako 10 gramov.
Metabolický syndróm
Metabolický syndróm je stav, kedy človek trpí aspoň tromi z nasledujúcich
rizikových faktorov: vysoký krvný tlak, nízka hladina „dobrého“ cholesterolu,
vysoká hladina cukru v krvi, vysoká hladina troglyceridov a nadváha.
Britský odborný portál Live Science uvádza, že v predošlých výskumoch sa
vedci v súvislosti s ochoreniami srdca zameriavali predovšetkým na
jedincov, ktorí abstinovali, alebo pili alkohol vo zvýšenej miere.
Je teda možné, že sa podcenili výsledky výskumov u skupiny ľudí, ktorí
alkohol konzumovali striedmo.
Od abstinentov až po ťažkých pijanov
Najnovšie popisovaná štúdia predstavuje údaje, ktoré vychádzajú
z pozorovaní skupiny 2200 mladých ľudí v priemernom veku 29,5 roka.
Vedci zistili, že 54 percent respondentov bolo možné označiť za ľahkých pijanov, čo znamená, že denne vypili menej ako 10 gramov alkoholu a 13
% bolo úplných abstinentov.
Ďalšiu kategóriu označili ako miernych pijanov piva, ktorí priemerne za deň
vypili od 10 do 20 gramov alkoholu. Skupinku takzvaných ťažkých pijanov
predstavovala vzorka ľudí, ktorí denne vypili od 20 do 30 gramov alkoholu.
Nakoniec sa vyprofilovala aj komunita veľmi ťažkých pijanov, ktorí denne
zvládli vypiť aj viac ako 30 gramov alkoholu.
Sú pijani zdravší?
V pozorovaní miernych konzumentov alkoholu bol výskyt metabolického
syndrómu zanedbateľný. Žiadny určujúci rozdiel nebol taktiež zistený ani
v porovnaniach skupín ľahkých konzumentov a ťažkých pijanov, ale ani
medzi ľahkými pijanmi a abstinentmi.
Vedci sa teda zamerali na výskum výskytu metabolického syndrómu, ktorý
by mohol byť spojený s konzumáciou alkoholu.
Výsledky však prekvapivo poukázali na fakt, že úplní abstinenti, na rozdiel
napríklad od ľahkých pijanov, mali vyšší obvod pása a nižšiu hladinu HDL
cholesterolu (tzv. „dobrý“ cholesterol) v krvi.
Štúdia ďalej potvrdila vyššie priemerné hodnoty dobrého cholesterolu aj
u ťažkých a miernych konzumentov alkoholu.
Piť, či nepiť?
Skupine ťažkých a veľmi ťažkých pijanov však, v porovnaní s ľahkými
konzumentmi, namerali vyššie hodnoty krvného tlaku.
V spomínanej štúdii napokon vedci nechávajú doporučenie konzumovať, či
nekonzumovať, alkohol na vlastnom rozhodnutí každého človeka.

Hlohovecký cech vinárov v spolupráci s obcou Dolné Otrokovce usporiadal dňa 24.septembra 2016 v poradí 2.ročník turisticko- poznávacej akcie „Putovanie cez mikroregión Poniklec“.Za priam ideálneho počasia na turistickú aktivitu sa na štarte v obci Dolné Otrokovce zišlo viac než 50 účastníkov. Potešujúcou skutočnosťou bola vysoká účasť mladých ľudí.
Pred obecným úradom privítal prítomných starosta obce Janko Maršala. Zaželal pútnikom príjemný zážitok z tejto turisticko- poznávacej akcie. Zároveň ich informoval, že v cieli vo vieche Jašter Hlohovec ich čaká malé občerstvenie v podobe turistickej kapustnice. Potom nasledovala spoločná fotografia a nedočkaví turisti vyrazili po vyznačenej trase. Putovanie viedlo po hrebeni chotára medzi obcami Dolné Otrokovce a Horné Trhovište. Účastníci sa nadchýnali prekrásnymi výhľadmi a obdivovali čaro prichádzajúcej jesene, ktorá vyfarbovala okolitú prírodu nádhernými farbami. Cesta ubiehala rýchlo a tak sa turisti prehupli do obce Horné Trhovište. Nastal čas na krátke občerstvenie v miestnom pohostinstve, pretože slnečné lúče vysávali tekutiny z pútnikov a tak vychladené pivko padlo celkom vhod. Do nasledujúcej obce Tepličky je to čoby kameňom dohodíš. Trasa viedla cez novú štvrť IBV Stotina v tejto malej dedinke. Následne pokračovala prekrásnym lesom, ktorý voňal všetkými možnými vôňami. Ani nie po hodinke, turisti minuli Soroš a cez borovicový háj zostúpili priamo k vieche Jašter. Tunajší personál už očakával pútnikov, ktorí sa usadili na otvorenej terase, pretože počasie prialo odhodlaným milovníkom prírody. Paľko Tutura sa síce aktívne nezúčastnil pochodu, ale kapustnica ktorú ponúkol turistom nemala chybu. Keďže začína čas oberačiek hrozna, nechýbala ani koštovka burčiaku. Viecha Jašter je už zavedená v povedomí turistov ako miesto, kde sa dá v príjemnom prostredí kvalitne najesť a stráviť v spoločnosti priateľov pekné chvíle. Tak tomu bolo aj teraz.
Čo dodať na záver. Snáď len to, že Tí čo prišli neoľutovali. Strávili krásny deň v spoločnosti priateľov a urobili niečo aj pre svoje zdravie. Tí, čo z rôznych dôvodov sami seba ospravedlnili z účasti, dostanú ďalšiu šancu 8.októbra 2016. V tomto termíne o 9 :00 hod. štartuje na Urbánku
Jesenné putovanie po vinohradoch „.Kto môže nech príde, neoľutuje. Ing. Jozef Kertész – podpredseda Hlohoveckého cechu vinárov

100_6119

Pripravili sme pre Vás v spolupráci s českým partnerom Egomotion s.r.o. prezentáciu Hlohovca pod známou reláciou Cyklopotulky po Hlohovci. Môžete si pozrieť video, ktoré zobrazuje nielen región vinohradníctva ale aj ďaľšie významné pamianky mesta Hlohovec spojené s turistickým zážitkom.

Pre zobrazenie videa klikni http://www.cyklotoulky.cz/cyklotoulky/trnavsky-kraj/hlohovec

Partneri projektu cyklopotulky po Hlohovci:

Cech vinárov Hlohovec

Reštaurácia Viecha Jašter v novom roku s možnosťou ubytovania – súčasťou turistickej trasy Poniklec.
Poďakovanie za spoluprácu predstaviteľom mesta Hlohovec :

Primátor: Ing. Miroslav KollMeiA.cyklopotulky_jpgár,

Zástupca primátora Ing. arch. Miloslav Drgoň,

Riaditeľ múzea Hlohovec Mgr. Jozef Urminský,

Viecha Jašter – Pavol Tutura

 

Publikoval

Ing.Daniel Valkovič – cech vinárov Hlohovec

 

Milí priatelia a priaznivci dobrého vínka, zodpovedne pre Vás pripravujeme 10 ročník Fraštáckeho putovania za vínom, ktoré sa neustále snažíme posúvať v pred a preto sme pre vas pripravili možnosť rezervácie lístka online, prostredníctvom ktorej máte možnosť zakúpiť si lístok cez internet ktorý následne vymeníte za vínny pass v Emprírovom Divadle v Hlohovci počas dňa konania akcie. kliknite na link:

Klikni na Objednať lístok

s pozdravom
Predseda cehu vinárov: Pavol Tutura
Podpredseda: Ing. Jozef Kertész
Publikácia: Ing. Daniel Valkovič

Vážení priatelia vína,
sme vinárskou spoločnosťou a naším zámerom je pokračovať v tradícii výroby kvalitných radošinských vín. Od vzniku v r. 2004 obohacujeme trh o radošinské vína s veľkolepou vínárskou históriou.

Produkujeme vína najmä z vlastného vinohradu, ktorý sa rozprestiera priamo nad vínnou pivnicou na ploche 33 ha. Redukcia úrod a starostlivé ošetrovanie viniča v systéme integrovanej produkcie sú pre nás samozrejmosťou. Južná orientácia našich viníc a vápencovo dolomitické podložie pôd dávajú vyniknúť hlavne burgundským odrodám viniča. Okrem Burgundského modrého /Pinot noir/ a Burgundského bieleho /Pinot blanc/ sa u nás darí najmä Burgundskému šedému /Pinot gris/. Z neho vyrábame naše najznámejšie víno Radošinský Klevner, ktorý bol dodávaný na anglický kráľovský dvor a tomuto vínu bol udelený certifikát. Radošinský Klevner zažil svoj comeback v anglickej kráľovskej rodine aj pri poslednej návšteve Kráľovnej Alžbety II. na Slovensku. Víno nechýbalo ani na stoloch pri poslednej návšteve Slovenska pápeža Jána Pavla II.

Naše vína z pivnice Radošina sú typické ojedinelým charakterom vo vôni i chuti, získali priazeň konzumentov, ale aj viacero významných ocenení aj na svetových výstavách. V súčasnej dobe radošinské vína dodávame do siete hotelov a reštaurácií, špecializovaných vinoték a na rôzne spoločenské podujatia. Vína je možné zakúpiť aj priamo v našej predajni v Radošine.

Lokalita /Terroir/
Vinohradnícka oblasť: Nitrianska
Vinohradnícky rajón: Radošinský
Vinohradnícka obec: Radošina
Hon: Nad vinohradmi
Nadmorská výška: 237 – 260 m. n. m. na úpätí pohoria Považský Inovec
Orientácia svahov: južná – juhovýchodná, svahovitosť 3° až 7°
Klimatická oblasť: teplá, mierne vlhká s miernou zimou, priemerná ročná teplota 9,05 °C
Celková suma teplôt za rok: 3298 °C
Celková suma teplôt za vegetáciu: 3089°C
Priemerný ročný úhrn zrážok: 617 mm
Pôda: hnedozem, ílovito hlinitá pôda na sprašových hlinách s prímesou skeletu na vápencovodolomitickom podloží s prímesou pestrých bridlíc.

web: www.pivnicaradosina.sk

Publikoval: Ing. Daniel Valkvovič

Sme malé, rodinné vinárstvo. Hoci výrobe vína sa venujeme len krátko, pestovaniu hrozna sa naša rodina venuje už od sedemdesiatich rokov minulého storočia.

Otec Anton Horváhth pracoval vo viniciach v Doľanoch už od ukončenia strednej vinárskej školy v Modre. Najskôr v družstve ako skupinár, neskôr po revolúcii začal hospodáriť na prenajatých, postupne aj na vlastných vinohradoch. Teraz naša rodina pestuje hrozno na 50 hektároch pôdy a dodáva ho viacerým vinárom v Malokarpatskej oblasti.

Lásku k vinohradníctvu a vinárstvu sme po otcovi zdedili aj my, najmladší synovia Peter a Pavol. Od detstva sme sa zapájali do prác vo vinici. Po skončení vysokoškolského štúdia začíname s výrobou vlastných vín výlučne z kvalitného hrozna vlastnej produkcie, dopestovaného na slnečných svahoch Malých Karpát.

Naša rodina rovnako zhodnocuje vinohradnícke a vinárske vedomosti získané tradíciou a skúsenosťami, ako aj moderné technologické postupy.

Najväčsím uznaním pre nás je, ak Vám naše víno chutí. Ak pri jeho konzumácii prežívate príjemné chvíle v kruhu svojich rodín a priateľov.

web: www.vinhor.sk

Publikoval: Ing. Daniel Valkovič

Vína Chateau Modra sú výsledkom viac než 400 ročnej tradície pestovania viniča a výroby vína rodiny Šebovcov z Modry. Tradícia rodiny sa viaže až k Lukášovi Šebovi, ktorý bol v Modre v 17.storočí vlastníkom viac než pol hektára vinohradu.

Vinice Horná MalantaVinice Hornej Malanty sú súčasťou Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Rozprestierajú sa na sprašových pahorkatinách juhozápadnej časti Slovenska. Toto územie patrí do podunajskej pahorkatiny a zasahuje sem aj pohorie Tríbeč.

Vinice HubiceNachádzajú sa v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti na území Horného Žitného Ostrova v nadmorskej výške 126 m. Rozprestierajú sa v štyroch katastralných územiach. Vinice sú na pôdach prevažne štrkovitých, prípadne štrkovito – hlinitých s nedostatkom zrážok a častými vetrami.

Vinice ModraTieto vinice sú súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Nachádzajú sa na hlinitých, hlinito-piesočnatých, piesočnatých až kamenistých pôdach, ktoré dávajú vínam rozmanitý a jedinečný charakter. Polohy s ideálnou expozíciou svahov a to južné, juho-východné svahy, zabezpečujú ideálne klimatické a poveternostné podmienky pre pestovanie a dozrievanie hrozna.

Vinice NebojsaPri zjazde z kruhového objazdu cesty severného diaľničného obchvatu mesta Galanta sa ocitnete v prekrásnom areáli vinohradníckeho strediska Nebojsa. Toto stredisko, osadené vo višňovo-brezovom hájiku Vám ponúka možnosť prezrieť si ampelograrafickú výsadbu a skúšobnú výsadbu rezistentných alebo interšpecifických odrôd.

web: www.chateumodra.sk

Publlikoval: Ing. Daniel Valkovič