Dobrý deň priatelia, radi by sme sa poďakovali za vašu početnú účasť na 16. ročníku v duchu tradície putovania za vínom.

Akcie sa zúčastnili vystavovatelia z blízkych regiónov so svojou produkciou hroznového vína.

Počasie, nálada a dobré víno sú neodmysliteľnou súčasťou dobrej atmosféry a k článku

pridávame zopár fotografií k nahliadnutiu:

(1) cechvinarov.sk – Fraštacké Putovanie za Vínom 2024 | Facebook

Viac ako 1250 účastníkov putovania prešlo 24 pripravených výstavných miest s prezentáciou hroznového vína.

Video z podujatia:

https://www.facebook.com/TVHLOHOVEC/posts/pfbid0Whbp8qX4t3zHbULw9L8zxFVSsxrybasAPD1pXhNDFjJX5bFoxcHiSUUGXYNEJkyRl?cft[0]=AZViuUCuKsboz4RQoWfWswmGS4XouH3K78Jhm60fX3jO4ZtdLuVtOL7zvcREATI4F9iMpeEGKtcBNB7ZgPLF7C7xofMLZYsx4GRZJSQT2Lw9jorVFeFylCAsqRZ8MaRT-2Pn99KWTGXUSmpNtVig0ZbNvHYebq6FysOx_OmCeU7Nd6S_TgAELv7nIedPqsiCB_N4qT5VKv3gBHUFfrTSB1XN-esJSn_JtSwdR7SIS0EGCFpW47JQiy4v47NYFWd_yoA&tn=-UK-R

Tešíme sa na ďalšiu akciu plnú príjemných zážitkov.

tím cechu vinárov


Turistický pochod Tepličky – Hlohovec 2021 (všeobecne známy to aj pod označením FOFR ) sa predsa len konal. V poradí už 18. ročník tohto vydareného podujatia sa uskutočnil v sobotu 3.júla 2021. Hoci sa nepodarilo dodržať aprílový termín tejto akcie, obdobne ako v minulom roku, organizátori zorganizovali túto akciu v náhradnom termíne. Počasie sa vydarilo a aj keď účasť nebola taká početná ako v ne-Covidovom období, zišlo sa v sobotu pred obecným úradom v Tepličkách mnoho záujemcov o prechádzku v prírode. Po zaregistrovaní obdržali účastníci odznak za účasť na tomto podujatí, z čoho mali najväčšiu radosť tí najmladší. Nasledoval príhovor zástupcu organizátorov. Ing. Jozef Kertész privítal prítomných v mene Cechu vinárov Hlohovecka a obce Tepličky. Poukázal na skutočnosť, že sa aj napriek zložitému obdobiu podarilo zachovať tradíciu tejto akcie. Následne turisti vykročili na trasu pochodu.
Trasa pochodu viedla cez obec Tepličky a následným napojením sa na náučný turistický chodník Poniklec. Dĺžka tohto turistického pochodu 5,5 km vyhovuje aj tým najmenším účastníkom a preto sa tejto akcie pravidelne zúčastňujú celé rodiny s deťmi. Cez Obecný háj a Soroš sa dostali turisti do bývalých vinohradov na Starej Hore, odkiaľ sa im naskytol pekný výhľad na Hlohovec a priľahlé okolie. Po krátkom zostupe sa ocitli vo vieche Jašter, kde ich čakalo príjemné občerstvenie na terase.
Opäť jedno vydarené podujatie, na ktorom sa mohli účastníci prejsť po peknej prírode a stretnúť sa so svojimi priateľmi. Snáď už budúci rok sa budeme môcť stretnúť v pravidelnom aprílovom termíne.

                   Ing. Jozef Kertész
               Podpredseda Cechu vinárov Hlohovecka

Obľúbený turistický pochod FOFR opäť nesklamal

S príchodom jari sa každý rok koná množstvo akcií spojených s pohybom o pobytom v prírode. Tento rok však mimoriadna situácia zabránila všetkým týmto aktivitám a mnohé z nich boli bez náhrady zrušené.
Medzi veľmi obľúbené turistické akcie patrí jednoznačne aj turistický pochod Tepličky – Hlohovec (dôverne označovaný FOFR). Pôvodne bola táto akcia naplánovaná v termíne 4.apríl 2020 ale z dôvodov pandémie bola tak ako mnohé iné zrušená. Mnoho známych mi pri osobných stretnutiach doporučovalo , aby sme sa pokúsili túto obľúbenú turistickú akciu presunúť na neskorší termín (samozrejme v prípade priaznivej epidemiologickej situácie).
Tak ako sa situácia na Slovensku začala priaznivo vyvíjať a prísne opatrenia boli postupne uvoľňované, začali sme reálne uvažovať nad termínom konania v poradí už 17. ročníka akcie FOFR 2020. Cech vinárov Hlohovecka v spolupráci s obcou Tepličky rozbehol v júni intenzívnu prípravu tejto akcie s termínom konania 4.júl 2020. Asi si to organizátori ale aj účastníci pochodu zaslúžili, že počasie v sobotu bolo na turistiku priam ideálne. Býva už nepísanou tradíciou, že sa na tomto podujatí pravidelne zúčastňujú celé rodiny s deťmi a bolo tomu tak ak tento rok. Pri registrácii pred obecným úradom v Tepličkách sa ich zišlo viac než 200. K dobrej nálade pri štarte prispela aj trojčlenná hudobná skupina “JZD”. Zahájenie akcie previedol Ing. Jozef Kertész-podpredseda Cechu vinárov Hlohovecka, ktorý privítal účastníkov pochodu a v stručnosti spomenul aktivity tohto občianskeho združenia pri budovaní náučných turistických chodníkov v našom regióne. Patrí sa spomenúť novovybudovaná odbočka v časti Lipiny, ktorá spája náučný turistický chodník Poniklec s prírodnou rezerváciou Sedliská. A to už mnohí netrpezliví turisti postupne vyrážali na trasu vedúcu cez obec Tepličky , Obecný háj , Soroš s cieľom vo Vieche Jašter v Hlohovci. Na Jašter postupne prichádzali turisti v menších skupinkách a na ich prekvapenie ich tu už vítala spomenutá hudobná skupina “JZD“, ktorá im svojou hudbou spríjemnila pobyt v cieli tohto podujatia. V rámci občerstvenia mohli účastníci pochodu ochutnať aj dobré vínko z nášho regiónu, ktoré im ponúkol Paľko Tutura.
Na záver je treba ešte len dodať, že všetci pevne veríme, že sa situácia čoskoro vráti do normálu a budeme sa môcť pravidelne stretávať na takýchto vydarených podujatiach.


Ing. Jozef Kertész
Podpredseda Cechu vinárov Hlohovecka


Vážení priatelia vinári!

Fraštacké putovanie za vínom sa v tomto roku nekonalo tak sme sa rozhodli
osloviť Vás súťažou Víno Hlohovec 2020.

Opatrenia sa uvolnili natoľko, že vieme zabezpečiť odbornú degustáciu vín v
rámci usmernení vlády a krízového štábu.

V prílohe prikladáme štatút k nominačnej súťaži Víno Hlohovec 2020.

V prípade Vášho záujmu o účasť v tejto súťaži prosíme o včasné prihlásenie
súťažných vzoriek vín a to prednostne elektronicky na:

https://vinko.sk/sutaze/vino-hlohovec-2020

V prípade manuálneho prihlasovania prikladáme tiež prihláškový formulár.

Ďakujeme za podporu a posielame Veľké Na Zdravie!

S pozdravom,

Cech Vinárov Hlohovecka o.z.

Michal Kálman
Vinotéka Pod Urbánkom
M.R.Štefánika 34
920 01 Hlohovec
+421 911 560 946
www.podurbankom.sk
www.cechvinarov.sk


Vážení priatelia, vinári!

V súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou v našej krajine a prijatými
opatreniami Ústredného krízového štábu SR a iných ústredných orgánov (Vláda
SR, ÚVZ SR, MZ SR), podľa ktorých je zakázané organizovanie hromadných
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, Cech vinárov Hlohovecka o.z.,
ruší podujatia:

Víno Hlohovec 2020 v termíne 5.6.2020
a
Fraštacké putovanie za vínom 2020, ktoré sa malo konať v sobotu 2. 5. 2020.

Predbežný termín budúcoročného putovania sme stanovili na 1.5.2021.

Všetky vinárstva s potvrdenou účasťou na zrušenom Fraštackom putovaní za vínom
2020 evidujeme a garantujeme im prednostné zaradenie do zoznamu v ročníku
2021.

Ďakujeme za pochopenie a posielame Veľké Na Zdravie!

Cech Vinárov Hlohovecka o.z.


Priatelia a prijaznivci dovrejj nálady, spoločnosti a mladého vína, mali sme možnosť ochutnať vinikajúcu produkciu mladých vín z blízkeho regiónu v skvelej atmosfére. Veríme že ste si to s nami užili. Dovoľte nám vyjadriť poďakovanie.

S pozdravom Cech vinárov Hlohovec predseda Pavol Tutura.