Slobodné vinárstvo zo Zemianskych Sadov sa stalo novým členom Hlohoveckého
cechu vinárov. Sme veľmi radi, že prijali pozvanie do nášho tímu a veríme, žeKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
budúca spolupráca bude len a len vzájomným prínosom.
Hneď za čerstva sme neodolali pozvaniu a nových cechových kolegov navštívili.
Po srdečnom prijatí nám Michal i Agnes predstavili svojim erudovaným výkladom
nie len filozofiu výroby, ale i vína samotné.
Vína zaujali svojou naturálnou čistotou a pestrou paletou vôní i chutí. Každé
ako originál s minimálnym zásahom do jeho prirodzeného vývoja. Ďakujeme za
jedinečný zážitok ktorý budeme radi zdielať s účastníkmi ďalších cechových
podujatí.