Jesenné putovanie po vinohradoch starej Hlohovecko – Šintavskej oblasti

V poslednom období stále viac a viac rezonuje v našej spoločnosti označenie „ Vinári sú zlatou ozdobou našej krajiny“.
Slovensko opäť raz svetu dokázalo, že má unikátne vína, vinohradnícke polohy a skvelých vinárov. A podobné úspechy už berieme skoro ako samozrejmosť.
Po týchto medzinárodných úspechoch slovenských vín zostáva otvorenou otázka, ako ich zúročiť. Nedokážeme robiť veľké vývozy, pretože plochy vinohradov sa scvrkávajú. Naše vína by mali vyslať podnet k tomu, aby sme viac zveľaďovali slovenské vinohradnícke územie a priťahovali cudzincov a domácich na vínnu turistiku na Slovensko.
A to je práve výzva, ktorá viedla Hlohovecký cech vinárov k zorganizovaniu v poradí 2. ročníka akcie Jesenné putovanie po vinohradoch starej Hlohovecko – Šintavskej oblasti . Toto podujatie sa konalo v sobotu 10.októbra 2015 so štartom na Urbánku v Hlohovci, pamätnom to mieste vinárov a vinohradníkov nášho regiónu. Prítomných účastníkov na úvod privítal predseda Hlohoveckého cechu vinárov Pavol Tutura a následne vystúpil s krátkym príspevkom riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Mgr. Jozef Urminský. V ňom spomenul historické fakty, ktoré sa viažu k samotnému altánku sv. Urbana, patróna to hlohoveckých vinohradníkov a vinárov. Aj keď počasie nie príliš prialo jesennej prechádzke, na mieste štartu sa zišla takmer stovka záujemcov, ktorí po úvodnom oficiálnom zahájení nedočkavo vyrazili na trasu do vinohradov. Ako prvý na trase bol vinohrad Richarda Sojáka. V ňom čakalo pútnikov milé prekvapenie v podobe pohárika dobrého vínka od p. Sojáka. Tento skúsený vinohradník a vinár trpezlivo odpovedal na početné otázky pútnikov. Málokto však pozná, že v tejto lokalite sa v roku 2013 urodila tomuto vinohradníkovi odroda Müller Thurgau výnimočnej kvality. Práve z tohto kvalitného hrozna urobil Matyšák špičkové víno. Prestige Műller Thurgau 2013 porota na súťaži Bacchus v Madride ocenila najvyšším hodnotením – víno získalo 96 bodov (zo 100-bodovej stupnice), čo sa zatiaľ nepodarilo žiadnemu slovenskému vínu na súťaži v zahraničí. V našom regióne sa oddávna dopestovalo kvalitné hrozno, ktoré však skončilo ako surovina v Modre a Pezinku, kde z neho vyrobili špičkové vína. Len málo sa vedelo o tom, odkiaľ pochádza toto kvalitné hrozno. Dnes už vinári spravidla uvádzajú odkiaľ pochádza hrozno, z ktorého je vyrobené ich víno.
Na rozdiel od jarného putovania ,ktoré sa uskutočnilo v júni tohto roku, tento jesenný termín umožnil turistom ochutnať kvalitné odrody hrozna priamo na koreni. Účastníkov putovania však ešte čakalo viacero vinohradov na vytýčenej trase a tak pochod pokračoval v smere na Šianec , okolo radarov do družstevných vinohradov. Vo vinohradoch Revy Bojničky čakalo pútnikov ďalšie milé prekvapenie v podobe stretnutia s Jankom Hubinom. Ten spolu so svojou manželkou pripravil pre vínnych turistov malú ochutnávku vín spoločnosti REVA Bojničky. Rozvinula sa pritom aj družná debata o pestovaní viniča a výrobe vína v lokalite Bojničky. Putovanie však bolo len v svojej polovine a tak trasa pochodu pokračovala cez Mladý háj a Bočinu. Opustili sme vinohrady, ktoré geograficky patria do Šintavskej pahorkatiny a vstúpili sme do vinohradov nachádzajúcich sa v predhorí Považského Inovca. Vplyvom dažďových zrážok bola trasa na niektorých úsekoch dosť blatistá a tak si ju niektorí pútnici skracovali. To zapríčinilo, že sa niektorým z nich nepodarilo nájsť cieľ nášho putovania, ktorým bol vinohrad Ladislava Černého. V ňom bolo pripravené pre pútnikov malé občerstvenie v podobe Jašterskej kapustnice a pohárika mladého vínka. Ešte šťastie, že sa v cieli objavil na svojom aute Janko Hubina, ktorý ochotne zvážal poblúdených pútnikov do cieľového bodu nášho putovania. Aj napriek určitej nepriazni počasia a poblúdeniu jednej skupiny pútnikov, malo aj toto jesenné putovanie svoje čaro. Organizátorov tohto podujatia potešila skutočnosť, že medzi účastníkmi bolo mnoho mladých ľudí, ktorí sa tu mali možnosť dozvedieť mnoho cenných informácii jednak z histórie nášho hlohoveckého regiónu ako aj o pestovaní vínnej révy a výrobe kvalitného vína.
Záverečné zhodnotenie účastníkmi bolo jednoznačné. Prídeme aj na ďalšie ročníky tejto krásnej akcie.
Zámerom organizátorov tohto podujatia nebola len propagácia dobrého vína vinárov z nášho regiónu, ale tiež snaha názornou formou ukázať širokej verejnosti ako sa pestuje kvalitná surovina , z ktorej sa dá vyrobiť prvotriedne víno. V neposlednom rade to bolo aj zoznámenie sa s históriou pestovania viniča a výroby vína v starej Hlohovecko – Šintavskej oblasti. Hlavným cieľom organizátorov do budúceho obdobia však naďalej zostáva zámer spojiť Hlohovecký a Šintavský región turistickým a cykloturistickým chodníkom, ktorý by bol trvale využívaný a umožňoval by v priebehu celého roku turistickú, rekreačnú a poznávaciu činnosť.

Autor článku
Ing. Jozef Kertész
podpredseda Hlohoveckého cechu vinárov

Publikoval
Ing. Daniel Valkovič
člen Hlohoveckého cechu vinárov

IMG_1653 IMG_1674 IMG_1645 IMG_1611 100_5920 100_5917