Odhalenie pamätníka vinohradníctva a vinárstva v Hlohovci

Od apríla roku 2017 vodiči smerujúci do Hlohovca spoza Váhu míňajú zaujímavý pamätník venovaný tradícii vinohradníctva a vinárstva v meste Hlohovec. Umiestnenie bezprostredne pri vstupe do centra mesta v kruhovej križovatke v Hlohovej ulici dáva tušiť, že Vinohradníctvo bolo v Hlohovci po stáročia hybnou silou ekonomického rozvoja a patrí mu dôstojné k nie dokonca prvoradé miesto v jeho dejinách. Na betónovom polygóne sa nachádza umiestnená verná kópia vinárskeho lisu z polovice 19. storočia ozdobená erbom mesta Hlohovec a strapcom hrozna. V popredí sa na drevenej klade nachádzajú znaky zhotoviteľov diela Vlastivedného múzea v Hlohovci a Hlohoveckého cechu vinárov s textom pripomínajúcim túto 1000 ročnú tradíciu v meste Hlohovec. Dňa 31. mája 2017 celé dielo uviedli do života vložením časovej schránky zástupcovia viacerých inštitúcií kraja a mesta. Ako to vyplýva z textu na pamätnej listine, ktorá bola vložená v kovom puzdre do útrob lisu, autorom myšlienky umiestniť v Hlohovci symbol vinárstva, bol pán Pavol Tutura predseda Hlohoveckého cechu vinárov a Jozef Urminský, riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci. Projektantom diela bol Mgr. art. Peter Černušák a autorom samotného lisu Ing. Jozef Mačica z Horného Trhovišťa. V slávnostnom príhovore riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský viackrát zdôraznil skutočnosť, že hoci písomné správy o pestovaní viniča na území Hlohovca pochádzajú až zo 14. storočia, archeologické nálezy jeho zrniek boli nájdené v sídliskových objektoch zo staršej doby železnej v severnej časti mesta v lokalite Panská Niva a nepriamo tak dokladajú význam viniča v živote človeka na území mesta Hlohovec ešte pred zlomom letopočtu. Predseda cechu vinárov sa zároveň poďakoval členom cechu, medzi ktorými sú aj viacerí etablovaní vinári, šíriaci dobré meno na súťažných prehliadkach vín.
Obsah textu pamätnej listiny uvádzame v plnom znení aj s menami účastníkov tohto slávnostného podujatia.
Na počesť našim predkom, ktorí po stáročia udržiavali a zveľaďovali tradíciu vinohradníctva a vinárstva v meste Hlohovec a k pamäti pre budúce generácie dali dňa 31.mája roku 2017 tento dokument vložiť do časovej schránky umiestnenej v replike vinárskeho lisu z polovice 19. storočia, autori myšlienky Pavol Tutura a Jozef Urminský, autor diela Ing. Jozef Mačica z obce Horné Trhovište, projektant diela Mgr. Art. Peter Černušák, autor úpravy okolia lisu a výsadby Juraj Šiška, zástupcovia Vlastivedného múzea v Hlohovci, členovia Hlohoveckého cechu vinárov, predstavitelia Mesta Hlohovec a Trnavského samosprávneho kraja. Sponzorsky k zhotoveniu diela prispeli Milan Kleiman – TPK s.r.o. Hlohovec, Marián Palkovič – reklamná agentúra MAAN Hlohovec, ZIPP – Strabag s.r.o. Sereď a občianske združenie Zámok Hlohovec.

Hlohovec, Hlohova ulica, 31. mája 2017, 11:00 hod.

Pavol Tutura – autor myšlienky, predseda Hlohoveckého cechu vinárov
Mgr. Jozef Urminský – autor myšlienky, riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci
Ing. Jozef Mačica – autor repliky lisu
Mgr. art. Peter Černušák – projektant diela
PhDr. Ľubica Malá, riaditeľka odboru kultúry TTSK
Ing. Milan Domaracký – Správa a údržba ciest TTSK
Ing. Miroslav Kollár – primátor Mesta Hlohovec
Juraj Šiška – autor úpravy okolia lisu v kruhovej križovatke
Milan Kleiman – TPK s.r.o. Hlohovec
Marián Palkovič, Andrej Babušek – Reklamná agentúra MAAN Hlohovec
Ing. Jana Kvantová – Občianske združenie Zámok Hlohovec.
Členovia Hlohoveckého cechu vinárov – Ľuboš Richter, Ladislav Černý, Michal Kálman, Ing. Jozef Kertész
© máj 2017, Mgr. Jozef Urminský

 

Poblikoval: Ing. Daniel Valkovič o