Turistický pochod Tepličky – Hlohovec sa predsa len konal

Turistický pochod Tepličky – Hlohovec 2021 (všeobecne známy to aj pod označením FOFR ) sa predsa len konal. V poradí už 18. ročník tohto vydareného podujatia sa uskutočnil v sobotu 3.júla 2021. Hoci sa nepodarilo dodržať aprílový termín tejto akcie, obdobne ako v minulom roku, organizátori zorganizovali túto akciu v náhradnom termíne. Počasie sa vydarilo a aj keď účasť nebola taká početná ako v ne-Covidovom období, zišlo sa v sobotu pred obecným úradom v Tepličkách mnoho záujemcov o prechádzku v prírode. Po zaregistrovaní obdržali účastníci odznak za účasť na tomto podujatí, z čoho mali najväčšiu radosť tí najmladší. Nasledoval príhovor zástupcu organizátorov. Ing. Jozef Kertész privítal prítomných v mene Cechu vinárov Hlohovecka a obce Tepličky. Poukázal na skutočnosť, že sa aj napriek zložitému obdobiu podarilo zachovať tradíciu tejto akcie. Následne turisti vykročili na trasu pochodu.
Trasa pochodu viedla cez obec Tepličky a následným napojením sa na náučný turistický chodník Poniklec. Dĺžka tohto turistického pochodu 5,5 km vyhovuje aj tým najmenším účastníkom a preto sa tejto akcie pravidelne zúčastňujú celé rodiny s deťmi. Cez Obecný háj a Soroš sa dostali turisti do bývalých vinohradov na Starej Hore, odkiaľ sa im naskytol pekný výhľad na Hlohovec a priľahlé okolie. Po krátkom zostupe sa ocitli vo vieche Jašter, kde ich čakalo príjemné občerstvenie na terase.
Opäť jedno vydarené podujatie, na ktorom sa mohli účastníci prejsť po peknej prírode a stretnúť sa so svojimi priateľmi. Snáď už budúci rok sa budeme môcť stretnúť v pravidelnom aprílovom termíne.

                   Ing. Jozef Kertész
               Podpredseda Cechu vinárov Hlohovecka