Fraštacké putovanie za vínom – 8.ročník

fpzv2014-clankyDňa 3.5.2014 sa uskutočnil 8. ročník už tradičného fraštackého putovania za vínom. Hlohovec nielen, že je malebné mestečko na úpätí Považského Inovca a Šintavskej pahorkatiny,ale je aj producentom fantastických produktov z Našich vinohradov. Už starogrécky filozof a učenec Homér v 8. storočí pred n.l.“ povedal len tam kde je intelekt a vedomosť sa môže hrozno meniť na pôžitok“. Som rád ,že som sa narodil v meste, ktoré toto potešenie môže poskytovať a presvedčiť sa u Našich vinárov o pravde výroku. 1200 putujúcich po meste na krku nesúcich logo tašku svoj pohárik a mapu sa presúvali od vinára k vinárovi.Mestom sa šírila radosť putujúcich, smiech, dobrá nálada,sršali vtipy ,čo sa stáva málo vídané v Našej spoločnosti a pritom ich spojil jeden fenomén „víno“. Doplnkom nebol len sprievodný program v niektorých stanoviskách ,kvalitná strava,ale aj opät možnost návštevy múzea. Určite nostalgickým sa stal kyvadlový autobus Jašter-Golguz –mesto, ktorý pripomenul minulú dobu cestovania preplneným autobusom. Vinárov zo všetkých kútov Slovenska sme prijali za svojich a dali sme možnosť Nám domácim isť s nimi do boja o priazeň zákazníka. Podľa výsledku anketových lístkov hodnotím, že sa to vinárom podarilo. Teším sa s vinármi na ďalšie stretnutie,ktoré pre Vás pripravujeme v nádherných vinohradoch Hlohovecko-Šintavskej oblasti dňa 14.6.2014 na promo akcii „Víno z hrozna“ . Pochod cez vinice Hlohovec-Šintava pre peších aj cykloturistov.

Tutura Pavol
Predseda cechu vinárov