Rajská záhrada

rajska-zahrada-list-slnkoČerešne, hrušky, orechy, slivky, ringlóty, mišpule, oskoruše, ríbezle a tie naše vinohradnícke Borody, Kuzmy, Poláne, Fuzeky, Erdíle (Erdélyovo), Mácady, Posádka, Damašky, Bakšajka, Homole, Klenárica, Zelenické, Kotrgál, Maderožd. Kde oko dohliadlo, v okolí obcí Dvorníky a Bojničky boli väčšie či menšie roličky sedliakov. Hlavne vinice. Na ne dohliadal svätý Urban, ktorý je na „Polánoch“ v kaplnke od roku 1862.

Teraz je už bez viníc. Len z predaja ovocia na trhu (rínku) v Hlohovci a vína Belžíkovi, Fussmanovi a iným obchodníkom mali sedliaci hotové peniaze na živobytie a na štúdium aspoň jedného potomka z rodiny.

„Ty Maryša budeš robyt doma a Heda pójde do školy“ a bolo.

Pristavil sa obchodník s vínom pred domom môjho deda a pýtal sa môjho malého ujca:
„ Chlapče máte Otelo?“.
Odpovedal : „My? – any korínek, lebo mna od neho hrllo škrábe“.

Áno boli tu :“ Samorodáky, Otelo, Bílý Samorodák, Delevár“, ale aj ďalšie odrody hlavne „Portugál“ a Kadarka „Pehavá“ a sladká – surovina do Huberta v Seredi.

 Čas sa nevráti, veľa sa zmenilo. Zo sedliakov sa stali družstevníci, polia sa scelili, drobné vinice úplne zlikvidovali a na ich mieste vznikli scelené polia veľkovýrobne priemyselne obrábané. Začali sa zakladať veľké ucelené plochy viníc, ktorých ešte pred rokom 1989 bolo 180 hektárov. Pokračovateľom tradície poľnohospodárskych družstiev v Bojničkách a Dvorníkoch bolo JRD Československo-Kubánskeho priateľstva so sídlom v Bojničkách, ktoré sa v roku 1990 transformovalo na Roľnícku a obchodnú spoločnosť a.s. Bojničky. Tá v súčasnosti obhospodaruje 1800 ha ornej pôdy a vlastní 65 ha viníc v katastri obce Bojničky.

Vo výsadbách sú zastúpené odrody Rizling rýnsky, Tramín červený, Burgundské biele, Sauvignon, Burgundské modré na vinohradníckych honoch Bakšajka,Homole,Damašky. V súčasnom období prebieha celková rekonštrukcia a obnova viníc. Pôsobivé sú vinice vysadené na terasách Homole, ktoré obohacujú kolorit tejto krajiny. RaOS a.s. Bojničky je pestovateľom hrozna. Časť produkcie je spracovávaná v dcérskej spoločnosti REVA Bojničky a.s. Bojničky, ktorá ako prvá v našom regióne začala produkovať vína s prívlastkom.

 Urobíme z tohto regiónu znova rajskú záhradu? Skúsme to v zmysle biblického : „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane“ . Je to naša povinnosť. Naši potomkovia nám budú za ňu vďační