Putovanie po vinohradoch

Putovanie po vinohradoch starej Hlohovecko – Šintavskej oblasti pešo a na bicykli
2. ročník

V dobe keď likvidácia slovenského poľnohospodárstva s druhotným spracovaním našich tradičných plodín mení krajinu na pestovanie technických plodín , stále viac a viac rezonuje v našej spoločnosti označenie „ Vinári sú zlatou ozdobou našej krajiny“.
Slovensko už opakovane dokazuje , že patrí vo vinárskom svete na popredné miesto čo sa týka kvality , že má unikátne vína, vinohradnícke polohy a skvelých vinárov..
Po mnohopočetných medzinárodných úspechoch slovenských vín zostáva otvorenou otázka, ako toto zúročiť. Nedokážeme robiť veľké vývozy, pretože plochy vinohradov sa scvrkávajú. Naše vína by mali vyslať podnet k tomu, aby sme viac zveľaďovali slovenské vinohradnícke územie a priťahovali cudzincov a domácich na vínnu turistiku na Slovensko.
A to je práve výzva, ktorá viedla Hlohovecký cech vinárov k zorganizovaniu v poradí 2. ročníka akcie Putovanie po vinohradoch starej Hlohovecko – Šintavskej oblasti . Toto podujatie sa konalo v sobotu 20.júna 2015 so štartom na Urbánku v Hlohovci, pamätnom to mieste vinárov a vinohradníkov nášho regiónu. Prítomných účastníkov na úvod privítal predseda Hlohoveckého cechu vinárov Pavol Tutura a následne vystúpil s krátkym príspevkom riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Mgr. Jozef Urminský. V ňom spomenul historické fakty, ktoré sa viažu k samotnému altánku sv. Urbana, patróna to vinohradníkov a vinárov. Potom už účastníci putovania vyrazili na trasu do vinohradov. Dobre vyznačená trasa bola určená pre peších turistov ako aj pre cykloturistov. Ako prvý na trase bol vinohrad Richarda Sojáka. V ňom čakalo pútnikov milé prekvapenie v podobe pohárika dobrého vínka od p. Sojáka. Tento skúsený vinohradník a vinár trpezlivo odpovedal na početné otázky pútnikov. Účastníkov putovania však ešte čakalo viacero vinohradov na vytýčenej trase a tak pochod pokračoval v smere na Šianec , okolo radarov do družstevných vinohradov. Na hranici družstevných vinohradov a vinohradov Revy Bojničky čakalo pútnikov ďalšie milé prekvapenie v podobe stretnutia s p. Hubinom. Ten spolu so svojou manželkou pripravil pre vínnych turistov malú ochutnávku vín spoločnosti REVA Bojničky. Rozvinula sa pritom aj družná debata o pestovaní viniča a výrobe vína v lokalite Bojničky. Putovanie však bolo len v svojej polovine a tak trasa pochodu viedla cez Mladý háj smerom na Bočinu do vinohradov nad Starou tehelňou. Počas tejto časti trasy Paľko Tutura trpezlivo vysvetľoval prítomným históriu, ktorá sa viaže k jednotlivým miestam, na ktoré mali účastníci nádherné výhľady. A to sa už priblížil cieľ putovania, ktorým bol vinohrad Ladislava Černého. V ňom bolo pripravené pre pútnikov malé občerstvenie v podobe Jašterskej kapustnice a pohárika dobrého vínka. Keď k všetkým tým pekným zážitkom pridáme priam ideálne počasie, záverečné zhodnotenie účastníkmi bolo jednoznačné. Prídeme aj na ďalšie ročníky tejto krásnej akcie.
Zámerom organizátorov tohto podujatia nebola len propagácia dobrého vína vinárov z nášho regiónu, ale aj snaha názornou formou ukázať širokej verejnosti ako sa pestuje kvalitná surovina , z ktorej sa dá vyrobiť prvotriedne víno. V neposlednom rade to bolo aj zoznámenie sa s históriou pestovania viniča a výroby vína v starej Hlohovecko – Šintavskej oblasti, ktorá bola v 70.rokoch minulého storočia neprirodzene rozdelená. Hlohovecká oblasť pripadla pod Malokarpatskú a Šintavská pod Nitriansku vinohradnícku oblasť. Týmto zatienili originálny terroir svetových vín, nádhernej prírody a tisícročnej histórie vinárstva v chotároch Hlohovca a Šintavy.

Ing. Jozef Kertész
Organizačný vedúci akcie
DSCN0962