Hlohovecký zámok 28.11.2015

Slávnostne otvorenie rekonštrukcie priestorov zámku, za účasti predstavenstva mesta Hlohovec a dobrovoľnej organizácie Hlohovecký zámok, ktorým patrí uznanie za úsilie a obetavosť, ktoré venovali svojou činnosťou na zámku.
Viecha Jašter a Cech vinárov Hlohovec sa podielali ako spoluorganizátori podujatia. Hostia mali možnosť zúčastniť sa hudobného predstavenia a občerstviť sa našim vínom.

Ing. Daniel Valkovič

IMG_6324v1c2113c8

IMG_6327v1c1010

IMG_6330m6c10

IMG_6334c6a10

IMG_6336c1510