Putovanie po vinohradoch jeseň 2017


Piatelia k náhľadu Vám zasielame zopár fotografií zo skvelej akcie „Putovania po vinohradoch 2017“ . Slnko, príroda skvelé počasie,tešíme sa z početnej účasti. Pripravujeme sa na ďaľšiu akciu o ktorej budeme verejnosť informovať.

S pozdravom

predseda cechu vinárov
Pavol Tutura