Terroir

Terroir (výslovnosť [teroá], odvodené z terre – „zem“) je taký súhrnný vplyv predovšetkým prírodných podmienok konkrétneho miesta na tu pestované rastliny, že vzniká jedinečný a nezameniteľný poľnohospodársky produkt. Ide svojim spôsobom o genius loci tohto miesta.

Pôvodne francúzsky termín terroir sa používa predovšetkým vo vinárstve, kde se pod týmto rozumie miestne geologické podložie, zloženie pôdy, vlhkosť, zrážky, nadmorská výška, tradícia a um vinára a to ako sa tento komplex vplyvov premietne do charakteru určitého vína.

terrior