Dna 24.8.2012 sa uskutočnilo vo Vieche  Jašter Hlohovec v spolupráci

International Visegrad Fund, Európske Fórum Vínnej Kultúry, Ordo Equestris Vini Europae a honorárny konzulát v Eisenstadte sa podieľali na príprave cyklu prednášok v rámci pomoci krajinám V4.

Prednášku p. Franza Trinkla si vypočuli záujemci z radov vinárskych odborníkov i laikov.

Táto činnosť prináša zamestnanosť a ekonomický rast , stačí navštíviť vinárske oblasti  rakúska a môžeme mať slzy v očiach….

Aj o týchto témach bola prednáška rakúskeho marketingového odborníka a profesora z  Viedne .

Stretnutie s týmto významným odborníkom otvoril primátor Hlohovca p. Peter Dvoran, ktorý poďakoval usporiadateľom za tento počin.

Pre Slovensko boli určené dve prednášky,j Jedna v Nitre a vďaka aktivitám cechu hostinských, vinárov a gastronómie v Hlohovci – sa garanti projektu rozhodli pre Hlohovec.

Poďakovanie patrí aj všetkým zúčastneným vinárom, ich vzorky boli vynikajúcou reklamou Hlohoveckej vinohradníckej oblasti a boli vysoko cenené prítomnými odborníkmi, medzi ktorými nechýbal ani Dr. Horstmal Vogl z Rakúskeho Eisenstadtu.

Spokojnosť poslucháčov umocnil rakúsky certifikát pre zúčastnených, ale i poznanie že v spolupráci medzi vinármi strednej Európy sme schopní odolať aj najsilnejšej konkurencii.

Veľký význam tohto stretnutia bolo aj v tom, že sa stretli významný predstavitelia vinárstva zo Šintavy ,Vinohradov nad Váhom ,Siladic ,Bojničiek,,Hlohovca.  Konečne sa prebúravajú chladné múry medzi Nimi . Môžem ubezpečiť širokú okruh fandov vína a krajiny, že Vážska vínna cesta už nie je len na papieri , ale konečne od slov prechádza k činom . Možno už dalšie Fraštacké putovanie povedia až do Šintavy ..Dôverujem  dohodám ,ktoré odzneli vo Vieche Jašter HC.

 

 

 

Tutura Pavol

predseda cechu hostinských, vinárov a gastronómie v Hlohovci


Pozvánka na 8. ročník Fraštackého putovania za vínom

Foto

Vážené priateľky i priatelia kvalitného vína. I tento rok sme pre Vás pripravili Fraštacké Putovanie za Vínom.
Termín konania nám tentokrát vyšiel na májovú sobotu s dátumom 3. 5. 2014.
Putovanie sa začína o 12:00 a končí o 20:00.

Predaj vínnych pasov:

• Vinotéka Pod Urbánkom, Hlohová 53, Hlohovec
Tel.: +421 905 574 668, e-mail: michal@podurbankom.sk

• Hlohovecká vinotéka, Nám. sv. Michala 20, Hlohovec
Tel.: +421 904 427 961, e-mail: cerna.denisa@gmail.com

• Hlohovecká vinotéka II, Hollého 1, Hlohovec, (vedľa Moja Samoška)

• Viecha Jašter, Dukelská 1, Hlohovec
Tel.: +421 903 473 379, e-mail: tutura.pavol@gmail.com

Cena vínneho pasu je 25 €.
V cene je degustačný pohárik s taštičkou, voľná degustácia vína od všetkých výrobcov a 3x 4 € kupóny na nákup vína počas trvania podujatia.

Vystavovatelia:
– Víno Černý, Hlohovec ( Pivnica u Františkánov )
– JM Vinárstvo, Doľany ( Múzeum )
– Villa Modur, Modra ( Park Caffé )
– Chateau Freistadt, Hlohovec ( Slopper )
– HR Winery, Gbelce ( Slopper club )
– Pivnica Radošina ( Slopper club )
– Šulan Pavol, Vinárstvo Dobrý pocit, Ružindol ( Jašter )
– Víno Nichta, Čajkov ( Jašter )
– Frtus Winery, Levice ( Jašter )
– Víno Čapičík, Zeleneč ( Jašter )
– Chateau Modra ( Teatro )
– Apimed, Dolná Krupá ( Hotel Jeleň terasa )
– Vinárstvo Igor Blaho, Zeleneč (Hotel Jeleň terasa)
– VVD Dvory nad Žitavou ( Vínotéka Pod Urbánkom )
– Víno Kmeťo, Modra ( AXA )
– Vinárstvo Vinhor, Doľany ( AXA )
– Vinárstvo Berta, Strekov ( AXA )
– VINOP Packa František, Vinosady ( AXA klub pivnica )
– Krasňanský Štefan, Veľká Paka ( AXA klub pivnica )
– Food Farm „GOLGUZ“, Hlohovec ( Food Farm )
– Vinidi, Báb ( Vinulík )
– Šintavan, Šintava ( Robotnícky dom )
– PD Hlohovec ( Robotnícky dom )
– Vinárstvo Kotúček, Zemianske Sady ( Robotnícky dom )
– Vintop Karkó, Búč ( Hotel Jeleň,Pivnička vo dvore )
– Víno Velkeer 1113, Veľký Kýr (Dublin pub terasa)
– Víno Ludvik, Pezinok (Dublin pub terasa)
– Peter Ščepán Vinovin, Pezinok (Vinotéka Južný svah)
– Ing. Richard Soják, Hlohovec ( Soják )
– Vinohradníctvo – vinárstvo Skovajsa, Pezinok ( Jazz Club Armstrong )
– Barčák Peter, Madunice ( SZ Záhradkárov )
– Belko Dušan, Trnava ( SZ Záhradkárov )
– VZ Topoľčianky (Erdody Espresso)
– Vínna Pivnica, Ing Milan Chudý, Vinohrady nad Váhom (Artfil Cofee)
– Agro-Movino,Veľký Krtíš (Artfil Cofee )

Prezentačné priestory:

1/ Pivnica u Františkánov, Františkánske Nám.1
2/ Múzeum Hlohovec, Františkánske nám.1
3/ Park Caffé, Nám.Sv. Michala 20
4/ Slopper Club, Štúrova 1
5/ Jašter, Na Starej Hore
6/ TEATRO Club, SNP 20
7/ Hotel Jeleň, Nám.Sv.Michala 1
8/ Vínotéka Pod Urbánkom, Hlohová 53
9/ AXA klub, Nám. Sv. Michala 3
10/ Food Farm,Duklianska 21
11/ Reštaurácia a Vinotéka – Vinulík, Radlinského 6
12/ Robotnícky dom, Rázusova 6
13/ Hotel Jeleň, Nám. Sv. Michala 1/pivnička vo dvore/
14/ Dublin pub, Nám.Sv.Michala 2 terasa
15/ Vinotéka Južný Svah,Hollého 1
16/ Ing. Soják Richard, Radlinského 39
17/ Jazz Club Armstrong, M.R.Štefánika 19
18/ Slovenský Zväz Záhradkárov, M.R. Štefánika 9
19/ Erdody Espresso, Nám.Sv. Michala 26
20/ Artfil Coffe, SNP 10


Obnova tradícii na Starej Hore na Jašteri spojená s požehnaním mladých vín

 

Vinárstvo a pestovanie vínnej révy bolo vždy neodmysliteľnou súčasťou žitia Hlohovčanov a jeho okolia. V Hlohovci sme si zachovali len púť k Urbánkovi za prosenie o dobrú úrodu, ale žiaľ poďakovanie pri príležitosti koštoviek nových vín sme dlhodobo zanedbávali.

V slovenskom vinárskom svete je za patrónku mladých vín Katarína preto nastal správny čas pozrieť sa na prácu vinárov z Nášho regiónu čo Nám tento ročník 2013 zaujímavé prinesie.

Dňa 22.11.2013 prijalo moje pozvanie Na Jašter na Starej hore viac ako 30 vinárov z okolia Hlohovca, Šintavy ,Vinohrady n/Váhom ,Siladíc ,a Dvorníkov ktorí priniesli svoje mladé vínka na požehnanie a prvú koštovku pre verejnosť so zvedavým záujmom ako bude chutiť. Naše pozvanie s radosťou prijal kaplán našej farnosti p. mgr Bely .

V úvodnom prejave som kládol veľký dôraz na to ,aby vinári pokračovali s výrobou slovenského vína aj naďalej a výzve k vinárom ,aby nedovolili zanikať pestovaniu viniča v Našom regióne . Bol zverejnený kalendár podujatí cechu vinárov a s prípravy veľmi zaujímavej akcie spojenej s enoturistikou po viniciach Hlohovec _ Šintava..

Víno a chlieb sú dve nerozlučné plodiny kresťanstva, preto im dávajme patričnú úctu ako aj tým ,čo sa starajú o to , aby táto poživeň bola na Našom stole . Po slávnostnom akte požehnania mladých vín došlo k samostatnej voľnej degustácii. Takmer 200 účastníkov dobrého vína pri zastúpení 85 druhov vín si ozaj prišlo na svoje.

Rok 2013 bol rokom obilovín a počiatočných tragických začiatkov pri viniči ,hlavne problém opeľovania ,tlaku chorôb ,abnormálneho tepla ,ale aj vody ,ale aj tak pestovatelia prekvapili a vínka z tohto ročníka budú opäť svetovou špičkou ,ktoré dokazujú že politika likvidácie poľnohospodárstva s dovozom ochudobňujú svet o krásu plodov ešte zatiaľ Našej zeme.

Za cech vinárov môžem povedať ako dokazujeme, že Naša pestovateľská vinárska oblasť je v rámci Slovenska na poprednom mieste   vieme robiť aj svetové vína, o čom Nás presvedčila firma Golguz na medzinárodných oceneniach a pri nedávne j návšteve Taiwanu, ktorej hlavným koordinátorom bolo Európske fórum vínnej kultúry na čele s rodákom p.  Konstanty Ján Všetečka .

Škoda len ,že sa nepridávajú aj iný producenti hrozna .

Určite však odporúčam ľuďom , kupujme hlavne vína od Hlohovčanov a okolia , aby Nám naše kopce ostali vysadené vinohradmi a nie polospúšťou ako je to napr .v okolí Jaštera Hlohovec.

Tutura Pavol
Predseda cechu vinárov Hlohovec


hajloch2Hlohovské červené vína mali už v 16.st. dobrú povesť a tak sa v 18.st. vyprofiloval samostatný vinohradnícky obvod Hlohovca až po Šintavu, po ľavom brehu rieky Váh – a to popri, v tej dobe sa ešte len dotvárajúcich, dnes hlavných vinohradníckych oblastiach, Malokarpatskej a Tokajskej. O špecializácii obcí za Váhom, na dorábanie a spracovanie viniča hroznorodého, vypovedajú aj ich pečate zo 17. a 18.st. /Dvorníky, Tekolďany, D. Otrokovce, D. Merašice, Sasinkovo/, pričom ojedinelou zostáva pečať obce Tepličky, s vyobrazením jednovretenového vinohradníckeho lisu, „preš“, z r. 1781.
V 19.st. dosiahlo hlohovské vinohradníctvo svoj vrchol, vína boli cenené pre ich chuť, arómu, dlhú skladovateľnosť a aj vďaka tomu, sa Nitrianska župa stala druhým najväčším producentom vína na území Slovenska. Prišli však pohromy v podobe fyloxéry a peronospóry, ktoré r. 1889 a najmä r. 1892 postihli naše vinice. Zač. 20.st. sa z Hlohovca vyvážalo najmä hrozno a rozvoj vinárstva nastal až v medzivojnovom období. V dobe po vzniku 1. ČSR odchádzali „fraštačani“ aj na Podkarpatskú Rus – Berehovo, ako žiadaní odborníci na vinohrad a víno. Po r. 1948 zasiahlo vinohradníkov i vinárov socialistické združstevňovanie; boli aj úspechy vo vinohradníckej veľkovýrobe na Jednotnom roľníckom družstve J. Fučíka a Vinárskych závodoch v Hlohovci, ľudia mali svoj „longoš, longáš“ pri dome, zopár „hláv“ po chotári, určitý čas boli pridelené aj družstevné „záhumínky, záhumenice“, v 70.r. 20.st. populárne záhradkárske osady aj s vysadeným viničom, „ščepy“ k nám chodili kupovať záujemcovia od Nitry aj Serede, v obľube boli stretnutia vo vtedajších družstevných viechach Jašter a Balaton, aj „Fraštacká vinárna pod Beranom“, v meste bývali oficiálne oslavy vinobrania a r. 1983 pribudli IFOS – Inovecké folklórne a oberačkové slávnosti s alegorickým sprievodom a oslavami na amfiteátri. Po r. 1989 sa potomkovia našich vinohradníkov snažili nadviazať na zašlú slávu „fraštackého“ vinohradníctva.  V snahe dať o sebe vedieť, začali hlohovskí vinári r. 2003 organizovať „Hlohovskú ochutnávku vín“, od r. 2009 ako „Víno Hlohovec“, na podnet Pavla Tuturu bol založený r. 2006 „Cech hostinských, vinárov a gastronómie“, ktorý od r. 2007 organizuje „Fraštacké putovanie za vínom“ – r. 2010 ocenené ako najkrajšia vinárska akcia na Slovensku, podaktorí naši vinári boli prijatí do prestížneho združenia EVIRS – Európsky vinársky rytiersky stav, vo februári 2010 hostil Hlohovec LEGÁTFEST – stretnutie vinárov zo Slovenska, Maďarska a Rakúska…
K snahám vinárov prispelo aj Vlastivedné múzeum v Hlohovci, keď r. 2008 na Agrokomplexe v Nitre, predstavilo tradičné vinohradníctvo ako charakteristické hospodárske snaženie našich predkov, výstavou „Vinič, vinohrad, vinohradníci a vinári v okolí Hlohovca“.  Súčasťou „Fraštackého putovania …“ r. 2010 bola výstava vo Výstavnej sieni múzea /ako jedna zo zastávok tohto putovania/ pod názvom „Víno, vinohradníctvo a vinohradníci“, o tom tradičnom aj súčasnom. Výstava r. 2011 „Z hajlochu pod fraštackú víchu“ priblížila okrem našich rázovitých prevádzkových a skladovacích stavieb, tiež nádoby na víno. A tento rok sa múzeum zameralo, okrem historických reálií a súčasných vinárov, na ľudovú vinohradnícku a vinársku kultúru v okolí Hlohovca prostredníctvom dobových fotografií z fotoarchívu múzea, ľudovej prozaickej tvorby i piesní z repertoára Folklórnej skupiny Šulekovo a tradičných nástrojov, náradí a pracovných nádob zo zbierkového fondu múzea, s názvom „Vitajte pod longošom“.
Pristavme sa ešte pri jednej „fraštackej“ rarite – „hajlochy“. V malokarpatskej vinohradníckej oblasti neboli, Skaličania majú „búdy“, na Slovácku „sklípky“ a turistov lákajú hajlochy na rakúskej Weinstraβe. V 70.r. 20.st. patrili medzi najstaršie hajlochy na Slovensku – Žemberovce /okr. Levice, z r.1770/, Šoporňa /okr. Galanta, 1816/ a Hlohovec z r. 1832. Podnes zostali najmä na Požitaví, v Sebechleboch ako pamiatková rezervácia a jeden v expozícii Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Hajlochy bývali roztrúsené po chotároch, alebo v zhlukoch ako aj tie „naše“ /pôvodne patrili H. Zeleniciam/ v časti „Pod Beregom“, delené na „Horné a Sponné Šomody“. Na vinárske práce slúžila nadzemná stavba z nepálených tehál, krytá ražnou slamou, z nej klesalo „žrídlo“ do podzemného priestoru hĺbeného do svahu „pivnic“, na uskladnenie vína. Doposiaľ tu zostal už ten posledný z pôvodných „hajlochov“, hoci má strechu prekrytú vlnitým plechom, nadpražie tesárskych dverí zanecháva odkaz okoloidúcim, vročenie v pozdĺžnej kartuši – 1882 a iniciály majiteľov.

PhDr. Viera Holicová
+ fotografia hajlochu a text –
Už ten posledný …, z r. 1882
/foto VH/


hajlochV našom okolí roky dobre známa, bežná rastlina – kríček s bobuľovitými plodmi v strapcoch – Vitis vinifera L., vinič hroznorodý predstavoval sociálno ekonomickú istotu rodiny ešte v l.pol. 20.st., pre svoje čaro bol  obľubený vo výtvarnom prejave /umelci, výtvarníci zo záľuby, drevorezba, čipky, výšivky/, tzv. longoš tvoril príjemný chládok pri obydlí a pre niektorých bol povedomý v tekutej podobe a najmä výsledku požitia! Vyšľachtený vinič z Blízkeho Východu, prinášali od 3.storočia Rimania do svojich severných provincií, a tak aj na našom území považujeme jeho pestovanie za najstarší špecializovaný odbor poľnohospodárstva, zameraný na dorábanie a spracovanie viniča hroznorodého.

O rozšírení viníc, vinohradníctva v okolí Hlohovca vypovedajú aj zaužívané ľudové chotárne názvy a tiež pečate obcí s vinohradníckymi symbolmi – kríček viniča, strapec hrozna, vinohradnícky „krivák“ so sekerovitým výbežkom i bez neho, motyky „klčovnica, posnica“. Z konca 17.st. pochádza pečať obce Dvorníky, z 18.st. Tekolďany, D. Otrokovce, Merašice, Sasinkovo a pozoruhodné sú Tepličky s vyobrazením jednovretenového vinohradníckeho lisu. Výbornú povesť mali hlohovské červené vína už v 16. st. a v 18.st. sa vyprofiloval samostatný vinohradnícky obvod Hlohovca a Šintavy. Tradičné výrobné postupy pretrvávali, ale zdokonaľovalo sa pracovné prostredie – lisovňa „prešovna“ a pivnica „pivnic“. V 19.st. dosiahlo vinohradníctvo svoj vrchol a naše vína boli oceňované pre ich chuť, arómu a dlhú skladovateľnosť. Ďalší vzostup produkcie prerušili dve pohromy – fyloxéra a peronospóra, tie postihli hlohovské vinice r. 1889 a hlavne r. 1892. Zač. 20.st. sa z Hlohovca vyvážalo najmä hrozno – veľkostatkár Steiner /Berlín, Těšín, Krakov, Moskva/ a domáce víno sa robilo z menej kvalitných druhov. Rozvoj hlohovského vinárstva nastal až v medzivojnovom období –  známi obchodníci František Belžík, Ferdinand Fuss-mann, Adolf Hollosy.

Rôznorodé bolo využitie viniča – pri dorábaní hlavného produktu, vína, to bol najprv sladký „burčák“, potom ostrejší „rampáš“ a z výliskov ľahký „vonnák“, pripravovali sa aj mušty a vínny  ocot, hrozno bolo obľúbené ovocie, strapce sa ponechávali v komore na štedrovečerný stôl a sušené bobuľky „cibéby“ pridávali do múčnikov. Byle viniča „réví“ boli obradové  palivo pri nietení nového ohňa na Veľkú noc či Vianoce, výhonky „kocúre“ používali na poväzovanie a vypletanie cedidiel, korene poslúžili pri výtvarnom prejave nadaným vinohradníkom.

Tradičná bola hustá výsadba viniča na drevených „štekoch“, pod ním zatrávnená plocha „silvaš“ a miestami ovocné stromy. V rodinných vinohradoch sa postupne objavili známe „vinohracké breskyne“, čerešne „májovky“, zimné hrušky, jablká, dule, „oskeruše, nešpule, moruše-stromské jahody“, gaštany a vlašské orechy, skraja vinice ríbezle a egreše, rodina tu dopestovala obľúbený bôb, fazuľu, uhorky, tekvice – aj odrody používané ako čerpadlá „butele“, tiež kapustu a kel, rajčiaky, mrkvu a „baštrnák“, zemiaky, kukuricu, slnečnice a tabačik. V blízkosti vinohradu bývali kočovné včelstvá a nevýnosné vinice sa premieňali na ovocné sady.

Veselo bývalo vo vinohradoch na „šibačkový“ pondelok – v „hajlochoch“ sa schádzali celé rodiny, pred oberačkami sa „merkuvalo“ hrozno – noci boli dlhé, chladné a tak sa potúženým vinohradníkom zjavil aj onen povestný „jaščer“, po oberačkách bývali „polovky“ a „vystrájali“ sa tzv. zajačé hody. V úcte boli plastiky Sv. Urbana /patrón vinohradov, vinohradníkov, vinárov aj krčmárov/ – deti mu prinášali „májovky“, vinohradníci ho pred  oberačkami vyzdobili najkrajšími strapcami, alebo ho nahnevaní, ak prišli v máji mrazy, zhodili z podstavca. Snaženiu vinohradníkov sa prispôsobovali aj ich obydlia – dlhé domy s lisovňou a komorou na víno, bohatší ich mali podpivničené a s podbránou na čapovanie vína. V chotári stáli jednoduché „búdy“ bez pivníc, posedy pre „vartášov“ a pre nás charakteristické vinohradnícke stavby „hajlochy“ – najstarší z r. 1832, „Pod Tokajku“.

Hrozno sa zvyčajne oberalo od sviatku Matky Božej do Michala, neraz sa „obíračky“ odsúvali až do polovice októbra, ale na Šimona Júdy, už hájnici „ven z búdy“. Posledný voz, „poslenná lajtra“, ozdobený viničom a koníky, či charakteristický osol na šiji s rolničkami, doprevádzal „harmonikáš“ a doma všetkých „obíračov“ čakal „oldomáš“. V medzivojnovom období, v rámci obnovy viníc, vznikali oberačkové slávnosti – z Hlohovca máme fotodokumentáciu až zo 60. a 70.  rokov 20.st. a pre nás boli charakteristické tzv. IFOS /Inovecké folklórne a oberačkové slávnosti, 1983-1991/, ktoré potom akosi splynuli s hodami a obnoveným Michalským jarmokom.

Vinohradníci i vinári netrpezlivo čakali na deň Sv. Martina – upiekla sa tzv. martinská hus a bola „koštovka“ nového vína, ktoré sa však posviacalo až po prvom stáčaní, na Sv. Jána Evangelistu /27.XII/. Vínko dozrievalo, vinohradníci už pripravovali „ščepy, šteky, húžve“, opravovali nástroje a náradia a tým sa uzatváral, ale aj začínal vinohradníkov rok, aj jeho rodiny!

PhDr. Viera Holicová
Vlastivedné múzeum