A. Aktualizovaný plán turisticko-vinárskych akcií na 2.polrok 2015

1 / 19.09.2015 (sobota) : Turistický pochod „ Putovanie cez mikroregión Poniklec“
– po trase Dolné Otrokovce – Horné Trhovište – Tepličky – Hlohovec
Jašter, 1.ročník
Uvedené obce, cez ktoré vedie trasa, vytvárajú mikroregión Poniklec. Tak sa zapájame aj na propagovanie týchto krásnych končín Nášho Regiónu s ukončením v Jašteri na Starej hore.

2 / 03.10.2015 (sobota ): Varenie gulášu na Jašteri na Starej hore v Hlohovci, Pod názvom: víno, mäso, cibuľa
Významný to deň pre Jašter- 20 rokov pod vedením rod. Tuturovcov.
Pri tejto príležitosti a z vďačnosti bude slávnostne odhalená pamätná tabuľa akademického maliara a grafika Dezidera Castiglione, rodáka z Hlohovca (*26.11.1924 – † 1.3.2005).
Akademický maliar, grafik a popredný predstaviteľ monumentálnej tvorby v architektúre zanechal významné dielo svetelnú mozaiku práve u nás na Jašteri pod názvom „Partizánske plamene „.

3 / 10.10.2015 (sobota ) : Jesenné putovanie po vinohradoch starej-HLOHOVECKO –ŚINTAVSKEJ oblasti ,pre veľkých ,malých ,ale aj cykloturistov bude pripravený program o histórii a súčasnosti práce poľnohospodárov a lesníkov od Hlohovca až po Šintavu
2.ročník,nástup Urbánok – plán podľa jarnej akcie

4 / 17.10.2015 (sobota ) : Jesenný pochod HP – 37.ročník
S novinkou na trase prekvapenie od vinárov cechu!

5 / 20.11.2015 (piatok ) : Požehnanie mladých vín (viecha Jašter)

6/ 21.11.2015 (sobota): Blatový pochod, turistická akcia na trase Piešťany
– Hlohovec, poriadaná KST Bezovec Piešťany, s cieľom vo Vieche Jašter

B. Návrh Plán turisticko-vinárskych akcií na rok 2016

1 / 15.01.2016 (piatok) : Ples vinárov – 4.ročník
– miesto konania – Hlohovec Jašter

2 / 09.04.2016 (sobota): Turistický pochod FORNOSEG – FRAŠTÁK
13.ročník , trasa : Tepličky – Hlohovec Jašter

3 / 16.04.2016 : Jarný pochod HP – 38.ročník
– S novinkou na trase !

4 / 30.04.2016 (sobota) : Fraštacké putovanie za vínom, 10.ročník

5 / 22.05.2016 (nedeľa) : Tradičná púť k Sv. Urbanovi
Hlohovec Urbánok

6 / 28.05.2016 (sobota) : Verejná degustácia vín na Jašteri
– v rámci akcie Víno Hlohovec 2016

7 / 11.06.2016 (sobota) : Jarné putovanie po vinohradoch – 3.ročník
Urbánok – objavovanie starej Hlohovecko –Śintavskej vinárskej
oblasti

8 / 17.09.2016 (sobota) :Tradičné varenie gulášu na Jašteri v Hlohovci

9 / 24.09.2016 (sobota) : Turistický pochod „Cez mikroregión Poniklec“,
po trase Dolné Otrokovce – Horné Trhovište – Tepličky – Hlohovec
Jašter, 2.ročník

10 / 08.10.2016 (sobota ): Jesenné putovanie po vinohradoch – 3.ročník
Urbánok – vinohrady v okolí Hlohovca

11 / 15.10.2016 (sobota) : Jesenný pochod HP – 38.ročník
– S novinkou na trase !

12 / 25.11.2016 (piatok) : Požehnanie mladých vín (viecha Jašter )

13/ 19.11.2016 (sobota): Blatový pochod, 38.ročník, turistická akcia na
trase Piešťany – Hlohovec, poriadaná KST Bezovec Piešťany, s cieľom
vo Vieche Jašter
ERB_CECH-male